สองตายายวัย73ปีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้

สองตายายวัย73ปีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้

สองตายายวัย73 ปี จ.สงขลา ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำฝาผนังใบตาลสร้างรายได้ คนละ 300 บาทต่อวัน

นายพราก และนางหลบ มะเดื่อ สองสามีภรรยา วัย 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 2 ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้ผ่านการทดสอบฝีมือการทำฝาผนังใบตาล ตามต้นแบบ ฝาบ้านที่ใช้ผนังจากใบตาล ซึ่งเป็นผลงานที่ได้นำไปประกวดได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับนานาชาติ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนำมาทำฝาผนังบ้าน โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา

นายพราก และนางหลบ มีความชำนาญในเรื่องของการเย็บตับจากและใบตาลเป็นอย่างดีและมีความสามารถในการทำฝาผนังใบตาล หลังจากได้เรียนรู้จากต้นแบบที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดงนำมาทดสอบฝีมือ และได้ตกลงว่าจ้างสองตายาย โดยได้รับค่าแรงงานคนละ 300 บาทต่อวัน ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง ที่ต้องการใช้แรงงานจากชาวบ้านในตำบลรำแดง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มาทำฝาบ้านผนังจากใบตาล สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของตำบลรำแดง คือ โหนด นา ไผ่ คน ซึ่งใช้ใบตาลมาเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่

นายอุดม ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง เปิดเผยว่า สำหรับบ้านตามโครงการบ้านสบายเพื่อยายตาได้ออกแบบเป็นพิเศษ โดยเฉพาะฝาบ้านจะใช้ผนังจากใบตาล ซึ่งสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของตำบลรำแดง คือ โหนด นา ไผ่ คน ซึ่งบ้านหลังนี้จะใช้ใบตาลมาเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ฝาบ้านที่ใช้ผนังจากใบตาล ซึ่งเป็นผลงานที่ได้นำไปประกวดได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับนานาชาติ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเฉพาะใบตาล ไผ่และแรงงานจากชาวบ้านในตำบลรำแดง ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มาทำฝาบ้านผนังจากใบตาล สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน