สทบ.เข้มเกณฑ์อนุมัติกองทุนหมู่บ้าน

สทบ.เข้มเกณฑ์อนุมัติกองทุนหมู่บ้าน

"นที" เล็งวางเกณฑ์เข้มอนุมัติโครงการ เผยปี57 งบประมาณคงเหลือกว่า2.6 หมื่นลบ. หรือกว่า30%

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านต่อ

สทบ.เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อเสนอโครงการที่จะดำเนินการในระยะต่อไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่ค้างการพิจารณาในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยสถานะกองทุนหมู่บ้านฯ ณ วันที่ 23 มิ.ย.2557 มีงบประมาณในปี 2557 คงเหลือรวมเป็นเงิน 26,543 ล้านบาท แยกออกเป็น งบบริหารจัดการ 806 ล้านบาท และงบประมาณโครงการเพิ่มทุนกองทุนฯ 25,737 ล้านบาท

ขณะที่ปีงบประมาณ 2557 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการกองทุนฯ 307 ล้านบาท ปี 2557 ที่ผ่านมา มีหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาล เหลืออยู่ราว 30% จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 79,255 หมู่บ้าน เพราะไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินให้หมู่บ้านที่เหลืออยู่

ขณะเดียวกันตามข้อมูล สทบ.ล่าสุด ระบุว่า ได้โอนเงินให้หมู่บ้านและชุมชนไปแล้ว 53,590 กองทุน เป็นเงิน 53,590 ล้านบาท คิดเป็น 67.62% คงเหลือที่ยังไม่ได้รับจัดสรรอีก 25,665 กองทุน แยกเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความพร้อมรับการจัดสรร 2,655 กองทุน,หมู่บ้านหรือชุมชนที่ยื่นขอรับการจัดสรร แต่ 3,607 กองทุนอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเมิน และหมู่บ้านหรือกองทุนที่ยังไม่ยื่นขอรับการสนับสนุน 19,403 กองทุน

นายนที กล่าวว่า การอนุมัติเงินให้ดำเนินโครงการในระยะต่อไป จะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนและจะไม่จัดสรรเงินให้เหมือนแนวทางเดิมโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มทุนในระยะสุดท้ายที่มีเหลืออยู่ประมาณ 30%

“การจัดสรรเงินครั้งนี้จะไม่ได้แจกเหมือนเดิม แต่จะขอดูแผนงานและศักยภาพของกองทุนในหมู่บ้านนั้นๆ ส่วนการเพิ่มทุนเดิมได้ให้หมู่บ้านส่งเอกสารยืนยันการขอรับการเพิ่มทุนมาที่สทบ. เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินให้ แต่คงต้องทบทวนโครงการใหม่ตามความเหมาะสม ซึ่งทุกโครงการตอนนี้คงต้องเสนอให้บอร์ดกองทุนฯ และคสช.พิจารณา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านและงบประมาณที่จัดลงไปมากที่สุด" นายนที กล่าว