ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้า 31-7-57

ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้า 31-7-57

Money Wise ช่วง COMMODITIES ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้าสดตรงจากนักวิเคราะห์ "NOW26" 31-7-57