คลังเสนอเก็บภาษีใหม่

คลังเสนอเก็บภาษีใหม่

กราฟิก..อธิบายโครงสร้างภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอัตราใหม่

รายละเอียดhttp://bit.ly/1tvFs2O