เร่งช่วยชาวสวนลำไยหลังราคาเริ่มตกต่ำ

เร่งช่วยชาวสวนลำไยหลังราคาเริ่มตกต่ำ

เชียงใหม่ประชุมเคร่งเร่งช่วยเหลือชาวสวนลำไยหลังราคาเริ่มตกต่ำ แนะชะลอการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มขนาด-ราคา

วันนี้(30 ก.ค.) ที่สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.อ.โกศล ประทุมชาติ รอง.ผบ.มทบ.33 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบว่าราคาลำไยเริ่มตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

นายนาวิน สินธุสะอาด กล่าวว่า จากการสำรวจราคารับซื้อผลผลิตลำไยล่าสุด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 พบว่าว่า ราคาเฉลี่ยลําไยสดเกรด AA กิโลกรัมละ 18.50 บาท ลําไยสดเกรด A กิโลกรัมละ 15.40 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยเดือดร้อน ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงเร่งประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เบื้องต้น ทางคณะกรรมการนโยบาย และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตามแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2557 แล้ว

รวมทั้งได้รับอนุมัติงบจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 73 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่ภาคเหนือ เบื้องต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเตรียมดำเนินการตามมาตรฐานการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต ส่งเสริมการแปรรูป และส่งเสริมการตลาด

ทั้งนี้จากการคาดการณ์ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือพบว่า จะมีผลผลิตลำไยในปีนี้ประมาณ 530,000 ตัน ขณะนี้เก็บเกี่ยวไปแล้ว 118,000 ตัน ยังเหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกกว่า 412,000 ตัน หากเกษตรกรสามารถชะลอการเก็บเกี่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตและลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดได้ในช่วง 2-3 สัปดาห์ จากนี้ที่ผลผลิตลำไยจำมีจำนวนมากได้ จะสามารถช่วยให้ราคารับซื้อผลผลิตลำไยในตลาดสูงขึ้น และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตลำไยได้

ซึ่งจะเป็นการบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำได้อีกทาง อีกทั้งในวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.57 ได้จัดงานเทศกาลลำไยเชียงใหม่ปี 2557 ขึ้นเพื่อนำลำไยของเกษตรกรกระจายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรการชาวสวนลำไยอีกทางหนึ่งเช่นกัน