ติวเข้ม!สองแถวแดงก่อนดีเดย์1ส.ค.

ติวเข้ม!สองแถวแดงก่อนดีเดย์1ส.ค.

มทบ.33-ขนส่งเชียงใหม่ติวเข้มโชเฟอร์รถสี่ล้อแดงกว่า1,500 คัน ก่อนดีเดย์วิ่งตามเส้นทาง1ส.ค.นี้

วันนี้ (30 ก.ค.) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พ.อ.โกศล ประทุมชาติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และนายสิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงมาตรการการจัดระเบียบรถสองแถวสี่ล้อแดงให้กับกับผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงเชียงใหม่กว่า 1,500 คน และให้ผู้ขับขี่รถสองแถวสี่ล้อแดงจับฉลากเลือกเส้นทางที่จะวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร

พ.อ.โกศล ประทุมชาติ รอง ผบ.มทบ.33 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ประชุมคณะทำงานเพื่อช่วยกันจัดระเบียบรถสี่ล้อแดงกว่า 10 ครั้ง โดยสรุปคือรถโดยสารรอบนอกเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดยังคงวิ่งตามปกติ ส่วนรถสองแถวสี่ล้อแดงให้วิ่งตามเส้นทางทั้ง 11 เส้นทางตามที่ได้กำหนดไว้ ส่วนรถสองแถวสี่ล้อแดงที่ไม่ได้วิ่งตามเส้นทางจะจัดระเบียบให้มากขึ้นโดยต้องจอดตรงป้าย เป็นต้น ทั้งนี้คณะทำงานมีความกังวลในเรื่องของพฤติกรรมของประชาชนที่ยังคงใช้รถส่วนตัวอยู่ คงต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมของประชาชน ซึ่งคาดว่าราว 1 ปีจะสามารถปรับเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวมาใช้รถสาธารณะได้ ทั้งนี้จะช่วยลดปริมาณรถยนต์และช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองเชียงใหม่ได้

ส่วนความร่วมมือของผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงที่ผ่านมาถือว่าให้ความร่วมมือมากกว่าเมื่อก่อนมาก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงชื่อเข้าร่วมขับรถวิ่งตามเส้นทาง 11 สายที่กำหนดไว้แล้วกว่า 1,500 คน และจะเริ่มให้รถสองแถวสี่ล้อแดงวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ และจะมีการติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน แต่อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงในเรื่องที่จะให้คนขับรถสองแถวสี่ล้อแดงทุกคนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ด้วย

นายสิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด ในฐานะประธานรถสี่ล้อแดง กล่าวว่า ผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงยินดีร่วมมือจัดระเบียบให้รถวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด แต่จะให้รถที่มีกว่า 2,300 คันเข้าร่วมโครงการก็คงเป็นไปไม่ได้ จะมีรถสี่ล้อแดงบางส่วนเท่านั้นที่ร่วมโครงการ ซึ่งตอนนี้มีกว่า 1,480 คัน และต้องมาตกลงในรายละเอียดกันอีกครั้งว่าจะแบ่งคิววิ่งอย่างไร เพราะก่อนหน้านี้มีรถแดงที่ลงชื่อร่วมโครงการนี้เพียง 550 คันเท่านั้น เส้นทางมีทั้งหมด 11 สาย สายละ 50 คัน รวม 550 คัน แต่ในเมื่อมีคนลงชื่อจำนวนมากก็อาจจะทำการจับฉลากเลือกสายและเลือกวิ่งในวันคู่หรือวันคี่ เป็นต้น ส่วนรถแดงที่ไม่ได้วิ่งตามเส้นทางที่กำหนดก็ยังคงวิ่งรับผู้โดยสารตามปกติเหมือนเดิม

ด้านนายบุญโฮม ปัตนา อายุ 51 ปี หนึ่งในผู้ขับขี่รถสองแถวลี่ล้อแดง กล่าวว่า คงต้องดำเนินการตามนโยบายของ คสช. จะให้วิ่งตามเส้นทางก็ยินดี แต่ที่แน่นอนคือรายได้ของคนขับรถสองแถวต้องลดลงอย่างมาก จากเดิมอาจจะเหลือเงิน 500-600 บาทต่อวัน ถ้าเปลี่ยนมาวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดให้ บางวันอาจจะไม่เหลือเงินเลยก็ได้ เพราะเมืองเชียงใหม่ไม่ได้กว้างขวางเหมือนกรุงเทพฯ แล้วตลอดเส้นทางจะมีผู้โดยสารใช้บริการตลอดหรือไม่ และรถจะต้องออกจากจุดจอดทุกๆ 20 นาที หากมีผู้โดยสารคนเดียวแล้วให้รถสี่ล้อแดงวิ่งไปส่งถึงปลายทางก็คงไม่คุ้มกับค่าน้ำมันเหมือนกัน แล้วคนเชียงใหม่ที่เคยนั่งรถสี่ล้อแดงไปที่ต่างๆที่อยากจะไป เมื่อเปลี่ยนมาวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดแล้วคนเชียงใหม่จะต้องนั่งรถแดงกี่ต่อกว่าจะถึงจุดหมาย

นายชาญชัย กีฬาแปง ผอ.สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ที่มี พล.ต.ศรายุธ รังษี ผบ.มทบ.33 เป็นประธานได้ประชุมทุกฝ่ายและมีมติกำหนดให้วันที่ 1 สิงหาคม 57 เป็นวันเริ่มให้บริการจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ของเมืองเชียงใหม่ โดยกำหนดให้รถโดยสารที่วิ่งมาจากต่างอำเภอมีจุดจอดที่สถานีขนส่งช้างเผือก และให้ทางสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัดและเทศบาลนครเชียงใหม่จัดรถโดยสารรับช่วงต่อ โดยได้กำหนดเส้นทางใหม่นำร่อง 12 เส้นทาง

แยกเป็น 11 เส้นทางที่มีรถสองแถวสี่ล้อแดงคอยให้บริการ มีค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ ค่าโดยสาร 10 ตลอดสาย ระยะเวลา 05.00-20.00น. และมีรถออกทุกๆ 20 นาที ตามเส้นทางดังนี้ สายที่ 1 หลัง มช.-สามกษัตริย์-ตลาดวโรรส-อาเขต 2-ตลาดสามแยกสันทราย, สายที่ 2 ห้วยแก้ว-กาดสวนแก้ว-ขนส่งช้างเผือก-ตลาดวโรรส-สถานีรถไฟ-อาเขต 2, สายที่ 3 ขนส่งช้างเผือก-ท่าแพ-สนามบิน, สายที่ 4 ขนส่งช้างเผือก-นิมมานเหมินท์-สวนดอก-สนามบิน

สายที่ 5 ขนส่งช้างเผือก-เซ็นทรัลเฟสติวัล-พรอมเมนาดา-สนามบิน, สายที่ 6 ขนส่งช้างเผือก-ตลาดวโรรส-สวนดอก-โรบินสัน-แยกสะเมิง, สายที่ 7 ขนส่งช้างเผือก-สามกษัตริย์-ตลาดวโรรส-ตลาดสามแยกสันทราย, สายที่ 8 ขนส่งช้างเผือก-ศูนย์ราชการฯ-สนามกีฬา 700 ปี-รพ.นครพิงค์, สายที่ 9 ขนส่งช้างเผือก-ตลาดวโรส-หนองหอย-ที่ว่าการ อ.สารภี, สายที่ 10 ขนส่งช้างเผือก-ตลาดวโรรส-สถานีรถไฟ-บวกครก และสายที่ 11 ขนส่งช้างเผือก-ไนท์บาซาร์-มงฟอร์ต(ประถม)-จวนผู้ว่าฯ-ยุพราช

ส่วนสายที่ 12 เมญ่า-เซ็นทรัลเฟสติวัล-เซ็นทรัลแอร์พอร์ต-ปางสวนแก้ว-เมญ่า (วนซ้าย-วนขวา) จะใช้รถโดยสารปรับอากาศของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีรถออกทุกๆ 20 นาที ระหว่างเวลา 05.00-20.00น. ค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย อีกทั้งมีรถสองแถวแดงเสริมพิเศษสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในเครื่องแบบจำนวน 3 เส้นทาง ช่วงเวลาระหว่าง 06.00น-09.00น. และ 15.00น.-18.00น. ค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาย ดังนี้ สายที่ 1พ. ขนส่งช้างเผือก-มช.-ม.ราชมงคลล้านนา, สายที่ 2พ. ขนส่งช่างเผือก-ร.ร.ปริ้นส์รอยส์-ร.ร.ดาราวิทยาลัย และสายที่ 3พ. ขนส่งช้างเผือก-ร.ร.ยุพราช-ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ