ขีดเส้น45วันให้อนุกก.นโยบายน้ำทำแผนระยะสั้น

ขีดเส้น45วันให้อนุกก.นโยบายน้ำทำแผนระยะสั้น

คณะกรรมการนโยบายน้ำคสช.ถกอนุฯ 5 ชุด "สุวัฒนา"เผยมติที่ประชุมขีดเส้น 45 วัน ให้ทุกอนุฯทำแผนระยะสั้นให้เสร็จ

นายสุวัฒนา จินตลดากร ที่ปรึกษาประธานวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมน์ (วสท.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำ กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นประธานการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า วันนี้เป็นการประชุมเสนอข้อมูลหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ได้ศึกษาและเสนอกรอบแนวคิดเพื่อทำแผนการบริหารจัดการน้ำ เช่น ปัญหาของแต่ลุ่มน้ำในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแตกต่างกัน

นายสุวัฒนา กล่าวว่า ในส่วนที่ปรึกษามีความเห็นตรงกันว่า ในการจัดทำแผนจัดการน้ำจะต้องวางแผนเป็นลุ่มน้ำ ทั้ง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการทั้ง 5 ชุดได้มีการศึกษาปัญหาในเชิงพื้นที่ของแต่ละลุ่มน้ำ เช่น ในภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หากจะแก้ปัญหาน้ำท่วมจะต้องแก้ปัญหาคอขวดต่างๆ ที่ต้องเร่งดำเนินการ หรือการขยายประสิทธิภาพการไหลของน้ำ โดยขยายคลองชัยนาท-ป่าสัก หรือในพื้นที่ภาคอีสานที่มักจะเจอภัยแล้ง ก็มีการเสนอให้ใช้แก้มลิงหรือสระน้ำของหมู่บ้านเพื่อบรรเทาปัญหา

นายสุวัฒนา กล่าวว่า จะต้องนำข้อมูลที่มีการศึกษาดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญและกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้นจะต้องมีการปรับประสิทธิภาพของระบบ หรือเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการน้ำ ส่วนการดำเนินโครงการที่ใช้สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ก็จะต้องมีการหารือและพิจารณาในขั้นต่อไป ทั้งนี้ในส่วนแผนการบริหารจัดการน้ำได้มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้ง 5 ชุด นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งจะต้องใช้เวลา 45 วันในการทำแผนดังกล่าว

ส่วนการศึกษาของคณะอนุกรรมการชุดที่ 4 ที่ดำเนินการด้านกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำนั้น ทางสภาพัฒน์ฯ ระบุว่าอาจจะต้องมีการปรับองค์กรและมีการเสนอว่าจะต้องมีการตั้งกระทรวงน้ำเพื่อรับผิดชอบโดยตรงหรือไม่ แต่ก็ยังพบว่ามีความซ้ำซ้อน เช่น งบประมาณและหน้าที่ จึงยังไม่ได้ข้อสรุปและคงต้องศึกษาต่อไป ทั้งนี้ส่วนตัวเห็นว่า ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำจะต้องมีการแก้ไข เพราะยังมีความสับสนในเรื่องภารหน้าที่ว่าหน่วยงานใดจะต้องเป็นผู้ดำเนินการหากเกิดเหตุ ทั้งนี้จะศึกษาและรวบรวมข้อมูลของนักวิชาการในส่วน วสท.เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการชุดนี้และผลัดดันเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิรูปตามโรดแม็ปของ คสช.ด้วย

ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้มีการเน้นย้ำและเข้าใจว่าระยะเวลาในการดำเนินการสั้น แต่กำชับให้มีทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาระยะยาว อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นว่าในระยะเวลาเพียง 45 วันนั้น อาจจะทำให้เห็นภาพการดำเนินโครงการแผนต่างๆ ในระยะสั้น แต่ในส่วนระยะกลางและระยะยาว หรือโครงการขนาดใหญ่ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาต่อไป