ภาวะเงินตราต่างประเทศ (30 ก.ค.57)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (30 ก.ค.57)

บาทอ่อนค่าเล็กน้อยก่อนการประชุมเฟด

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)