ปลัดคลังชงบอร์ดบินไทยยืดเวลารับสมัครดีดี

ปลัดคลังชงบอร์ดบินไทยยืดเวลารับสมัครดีดี

"รังสรรค์"เตรียมเสนอบอร์ดการบินไทย14ส.ค.นี้ ขยายเวลารับสมัครดีดีคนใหม่ หลังมีผู้สมัครแค่2คน รับเสร็จไม่ทันก.ย.

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีผู้สนใจยื่นใบสมัครเพียง 2 คน โดยเป็นบุคคลภายนอการบินไทยทั้งคู่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯเห็นว่าผู้สนใจสมัครกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยมีจำนวนที่น้อยเกินไป ดังนั้นในการประชุมบอร์ดการบินไทยวันที่ 14 ส.ค.นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้มีจำนวนผู้สมัครอย่างน้อย 5-6 ราย

อย่างไรก็ตาม การขยายเวลารับสมัครดังกล่าว อาจทำให้การสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยคนใหม่ ไม่สามารถสรุปได้ภายในเดือนก.ย. 2557 ตามกรอบเวลาเดิม แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของการบินไทย เพราะบอร์ดได้แต่งตั้งพลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ กรรมการ ในฐานะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่อยู่แล้ว ซึ่งจะมีอำนาจในการปฎิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย

สำหรับคุณสมบัติของดีดีคนใหม่ควรต้องมีความสามารถในการบริหาร เพราะปัญหาใหญ่ของการบินไทยคือต้นทุนการดำเนินงานที่สูงมาก ดีดีคนใหม่จะต้องพิจารณาต้นทุนในภาพรวมทั้งหมด เพื่อดูว่าต้นทุนรายการใดสูงผิดปกติ และหาแนวทางปรับลดต้นทุนดังกล่าว เพื่อให้การบินไทยสามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ ควรต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพราะตลาดการบินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ต้องมีจุดขายที่เหมาะสมในแต่ละตลาด ควบคู่กับการพิจารณาแนวทางการตลาดหรือกลยุทธ์ของสายการบินคู่แข่ง ปัจจุบันการบินไทยมีเครื่องบินที่ต้องจอดทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก และเครื่องบินเหล่านี้ยังมีภาระดอกเบี้ยและเงินต้น จึงต้องหาแนวทางนำเครื่องบินที่จอดไว้มาใช้ประโยชน์โดยเร็ว เพื่อเพิ่มรายได้ให้การบินไทย

ส่วนการสรรหารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี หรือซีเอฟโอ จะปิดรับสมัครวันที่ 15 ส.ค.นี้