พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย1.6พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย1.6พันลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติขาย 1.6 พันลบ. รายย่อยซื้อ 3.9 พันลบ. สถาบันขาย 2.3 พันลบ. บัญชีบล.ซื้อ 139 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 30 ก.ค. 2557 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน5,665.638,047.06-2,381.43

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์6,159.936,020.80 139.13

นักลงทุนต่างชาติ12,417.0714,089.48-1,672.41

นักลงทุนทั่วไป41,801.9237,887.21 3,914.71

มูลค่าการซื้อขาย 66,044.55 ล้านบาท