เตรียมอพยพคนไทย​ในลิเบีย

เตรียมอพยพคนไทย​ในลิเบีย

กองทัพอากาศ เตรียมเครื่องซี130 พร้อ​มอพยพคนไทย​ในลิเบียในกรณีที่มีความจำเป็น

กองทัพอากาศ เตรียมเครื่อง ซี 130 เตรี​ยมความพร้อ​มอพยพคนไทย​ในลิเบียในกรณีที่มีความจำเป็น และได้จัดเตรียมกำลังพลลำเลียง และยังได้ประสานงานเส้นทางการบิน ทั้งนี้หากมีการร้องขอความช่วยเหลือ จะมีการประสานงานในการใช้เครื่องบินพาณิชย์ เป็นอันดับแรก