สรุปภาวะซื้อขายตลาดอนุพันธ์ 30-7-57

สรุปภาวะซื้อขายตลาดอนุพันธ์ 30-7-57

สรุปภาวะซื้อขายตลาดอนุพันธ์ภาคบ่าย แนวโน้มการลงทุนพรุ่งนี้ ติดตามได้ใน Money Wise "NOW26" 30-7-57