ปตท.ยันคืนท่อส่งก๊าซให้กระทรวงคลังแล้ว

ปตท.ยันคืนท่อส่งก๊าซให้กระทรวงคลังแล้ว

"ปตท." ยืนยันคืนท่อส่งก๊าซเรียบร้อยแล้ว เตรียมแยกธุรกิจท่อส่งก๊าซเป็นบริษัทตามนโยบายภาครัฐ

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่มีความเข้าใจผิดว่า ปตท.ส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลปกครองยังไม่ครบถ้วน ว่า หลังจาก ปตท. แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว จึงได้แยกและส่งมอบทรัพย์สินต่าง ๆ ให้กระทรวงการคลัง ตามคำสั่งศาลปกครองครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2551 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้บันทึกในคำร้องสรุปการโอนทรัพย์สินทั้งหมดและมีคำสั่งยืนยันอีกครั้งเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2552 ส่วนการผูกขาดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินั้น ยืนยันว่าธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นธุรกิจเสรีภายใต้ พ.ร.บ.

การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยผู้ที่ต้องการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้โดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาตนอกเหนือจาก ปตท. เช่น กลุ่มบริษัท Gulf กลุ่มบริษัทอมตะ เป็นต้น แต่เนื่องจากธุรกิจท่อส่งก๊าซต้องใช้เงินลงทุนสูง มีขั้นตอนกระบวนการมากมาย และต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีรายได้จากการประกอบกิจการ จึงทำให้ปัจจุบัน มีผู้สนใจเข้ามาประกอบกิจการในธุรกิจท่อส่งก๊าซน้อยราย

ทั้งนี้ ปตท.ยินดีและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐกำหนด รวมถึงนโยบายเรื่องการเปิดใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่บุคคลที่ 3 (TPA Regime) ของ กกพ. ดังนั้น ปตท. จึงได้เริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมการแยกสินทรัพย์และระบบบัญชีของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกมาให้ชัดเจนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 และเตรียมการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติรองรับการจัดตั้งเป็นบริษัทท่อส่งก๊าซในอนาคต