ปชป.แนะปลัดคมนาคมทบทวนวงเงินรถไฟรางคู่

ปชป.แนะปลัดคมนาคมทบทวนวงเงินรถไฟรางคู่

อดีตส.ส.ปชป.ระบุ"ปลัดคมนาคม"ตั้งราคารถไฟรางคู่สูงเท่ารถไฟความเร็วสูง ในแผนเงินกู้ 2 ล้านล้าน แนะทบทวนวงเงิน

นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผว.กทม.) กล่าวถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ( คสช.) เห็นชอบยุทธศาสตร์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ปีงบประมาณ 2558 - 2565 รวม 4 ด้าน 5 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานที่ 1 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ซึ่งประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 1. รถไฟทางคู่สายเดิม (สร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้นอีก 1 ทาง จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 1 ทาง) ซึ่งประกอบด้วย 1.1 ชุมทางถนนจิระ (โคราช) - ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม. วงเงิน 26,007.20 ล้านบาท , 1.2. ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ระยะทาง 167 กม. วงเงิน 17,292.53 ล้านบาท , 1.3.นครปฐม - หัวหิน ระยะทาง 165 กม. วงเงิน 20,038.43 ล้านบาท

1.4.ลพบุรี - ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กม. วงเงิน 24,842.44 ล้านบาท , 1.5. มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ (โคราช) ระยะทาง 132 กม. วงเงิน 29,855.08 ล้านบาท และ 1.6. หัวหิน -ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 89 กม. วงเงิน 9,436.51 ล้านบาท โดยแต่ละเส้นทางดังกล่าวข้างต้นมีวงเงินโครงการ ทั้งค่าก่อสร้าง + ค่าที่ดิน + ค่าที่ปรึกษา เท่ากับวงเงินก่อสร้างรถไฟทางคู่ในแผนเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

2. รถไฟทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทางเป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยใช้รางกว้าง 1.435 เมตร ซึ่งเท่ากับรางของรถไฟความเร็วสูง แต่มีความเร็วสูงสุด 160 กม.ต่อชั่วโมงซึ่งน้อยกว่ารถไฟความเร็วสูงที่มีความเร็วสูงสุด 250 - 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2 เส้นทาง คือ 1. หนองคาย-โคราช-สระบุรี-แหลมฉบัง-มาบตาพุด รวมระยะทาง 737กิโลเมตร วงเงิน 392,570 ล้านบาท

นายสามารถ กล่าวว่า และ 2. เชียงของ-เด่นชัย-บ้านภาชี-แหลมฉบัง รวมระยะทาง 655 กิโลเมตร วงเงิน 348,890 ล้านบาท ว่าวงเงินโครงการ ของรถไฟทางคู่สายใหม่ทั้ง 2 สาย มีราคาเฉลี่ย 532.66 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองเส้นทาง ซึ่งถือว่าเป็นราคาค่อนข้างสูง เพราะมีราคาพอ ๆ กับวงเงินโครงการรถไฟความเร็วสูงในแผนเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท แต่การก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั้งสองสายดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ดังนั้น วงเงินโครงการควรจะต้องถูกกว่า

"ดังนั้นผมขอให้ปลัดกระทรวงคมนาคม ทบทวนวงเงินก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ทั้ง 2 สาย เพราะอาจมีความคลาดเคลื่อนในการคิดราคา ทั้งนี้วงเงินโครงการรถไฟความเร็วสูงในแผนเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 1. สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 521 ล้านบาทต่อกิโลเมตร .2. สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา 666ล้านบาท ต่อกิโลเมตร 3. สายกรุงเทพฯ - หัวหิน 553 ล้านบาท ต่อกิโลเมตร และ 4. สายกรุงเทพฯ - ระยอง 456 ล้านบาทต่อกิโลเมตร" นายสามารถ กล่าว