ประชุมช่วยเหลือแรงงานในลิเบีย

ประชุมช่วยเหลือแรงงานในลิเบีย

สุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางานประชุมร่วม11บริษัทที่ส่งคนงานไทยไปทํางานในลิเบียเพื่อหามาตรการช่วยเหลือแรงงาน