ไม่เอาระบบอุปถัมป์ปฏิรูปสุขภาพ

ไม่เอาระบบอุปถัมป์ปฏิรูปสุขภาพ

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชมรมแพทย์ชนบทแถลงไม่ให้คสช.กลับไปใช้ระบบอุปถัมป์ปฏิรูปสุขภาพ