กต.เผยบินช่วยคนไทยในลิเบียพรุ่งนี้

กต.เผยบินช่วยคนไทยในลิเบียพรุ่งนี้

กต. เผยทีมเจ้าหน้าที่กต.-แรงงาน-แพทย์ เตรียมบินออกจากกรุงเทพฯ ช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย พรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงาจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยาว่า นายมานพชัย วงศ์ภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย ว่า ในวันพรุ่งนี้ (31 ก.ค.) เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและแพทย์ทหาร จะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยัง กรุงตูนิส ประเทศตูนีเซีย เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ไทย ซึ่งอยู่ที่นั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งจะอยู่ที่กรุงตูนิส และอีกส่วนหนึ่งได้ไปจัดตั้งสำนักงานชั่วคราวในการช่วยเหลือคนไทย มีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งที่เมืองเจอร์บา

นายมานพชัย กล่าวว่า ขณะนี้ ทางการตูนีเซียจะเปิดสำนักงานชั่วคราวพิเศษที่ด่านชายแดนตูนีเซีย - ลิเบีย เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการตรวงลงตราของชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศตูนีเซีย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค.นี้ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ รอการยืนยันจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ว่า ทางการลิเบียจะยกเว้นการจัดทำ exit visa ออกจากลิเบียหรือไม่ ซึ่งจะทำให้การอพยพคนไทยสามารถดำเนินการได้สะดวกขึ้น

ด้านความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ประสงค์ให้นักเรียนไทยจำนวน 11 คน เดินทางออกจากกรุงตริโปลีโดยเร็ว ส่วนการอพยพคนไทยกลุ่มแรกนั้นจะเดินทางด้วยรถยนต์ผ่านชายแดนเข้าประเทศตูนีเซียและจะเดินทางไปที่กรุงตูนิส ก่อนที่จะทยอยเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้สายการบินพาณิชย์ ทั้งนี้ การอพยพคนไทยครั้งนี้ จะแตกต่างจากการอพยพเมื่อปี 2554 ซึ่งมีการใช้เรือในการอพยพ เนื่องจากมีแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติทำงานในลิเบียเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นการดำเนินการอย่างเร่งด่วนมาก ส่วนการอพยพครั้งนี้ มีแรงงานไทยเหลืออยู่เพียง 1,500 คน เท่านั้น และแรงงานพำนักกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ของประเทศลิเบีย จึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมแรงงานเพื่อการอพยพต่อไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลีและที่ปรึกษาแรงงานฯ ได้มีการวางแผนเรื่องการอพยพ รวมทั้งมีการแจ้งถึงจุดรวมพลแก่แรงงานไว้ล่วงหน้าและได้มีการซักซ้อมไว้แล้ว

ส่วนประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ของแรงงาน ได้มีการประชุมหารือกับกรมการจัดหางาน ซึ่งจะช่วยติดตามเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย รวมทั้งค่าชดเชยต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องอพยพกับนายจ้างและบริษัทจัดหางาน และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการเรื่องการเยียวยาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทราบว่า ขณะนี้ทางการอินเดียจะได้ขอให้ประชาชนของตนเองเดินทางออกจากประเทศลิเบีย เช่นเดียวกับประเทศไทย ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตของแคนาดาได้ปิดสำนักงานแล้ว