'ฉัตรชัย'ถกจัดการน้ำชี้ต้องเก็บกักก่อนถึงฤดูแล้ง

'ฉัตรชัย'ถกจัดการน้ำชี้ต้องเก็บกักก่อนถึงฤดูแล้ง

"พล.อ.ฉัตรชัย" ประชุมแผนบริหารจัดการน้ำครั้งที่2 เน้นปชช.ได้รับประโยชน์ เก็บกักน้ำได้ทันก่อนถึงฤดูแล้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) และรองหัวหัวฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า ขอขอบคุณที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทุกฝ่ายในการร่วมประชุมครั้งที่ 2นี้ หลังจากได้ให้แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในการประชุมครั้งที่ผ่านมา และในวันนี้จะเปิดกว้างรับฟังความเห็นทุกฝ่าย เพื่อจัดทำแผนงบประมาณบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส เพราะถือเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในภูมิภาค ซึ่งมีความต้องการและสนใจแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

“มีประชาชนทำหนังสือร้องเรียนและให้คำแนะนำการบริหารจัดการน้ำเข้ามายังคสช. จำนวนมาก ทั้งนี้แนวทางการหารือในประชุมวันนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงบประมาณบริหารจัดการน้ำภายใน 30 ถึง 45 วัน” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการแบ่งเป็นคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 5 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ทุกลุ่มน้ำ และ การปฏิบัติในทุกมิติ เพื่อจัดทำนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2557 ยังมีโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในส่วนราชการต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมากเป็นงบประมาณถึง13,000 ล้านบาท เป็นโครงการเกือบ 5,000 โครงการ กระจายในทุกภาคของประเทศไทย โดยคสช. ได้มีนโยบายเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์จากการผลการดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ทันก่อนที่จะถึงฤดูแล้ง