'บัณฑูร'ยันคสช.ไม่เคยทาบทามทำงาน

'บัณฑูร'ยันคสช.ไม่เคยทาบทามทำงาน

"บัณฑูร" ยืนยันคสช.ไม่เคยทาบทามให้รับตำแหน่ง ชี้ภารกิจมากไม่สามารถรับงานอื่นได้อีก

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย ตอบคำถาม ที่มีข่าวในสื่อในระยะนี้ว่า ได้รับการทาบทามให้ไปดำรงตำแหน่งว่า

"ผมไม่เคยได้รับการทาบทาม อย่างไรก็ดี ได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนไปกับ คสช.แล้วว่า ขณะนี้ ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย มีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจธนาคาร อีกทั้ง รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโจทย์ "รักษ์ป่าน่าน "ที่ต้องไปดำเนินการและลงพื้นที่ในจังหวัดน่านอยู่เสมอๆ ซึ่งก็เต็มเวลาเต็มที่แล้ว ไม่อยู่ในวิสัยที่จะรับงานอื่นได้อีก"