'ปนัดดา'ลั่นฟื้นฟูชื่อเสียงข้าวไทย

'ปนัดดา'ลั่นฟื้นฟูชื่อเสียงข้าวไทย

“ปนัดดา” ปลัดสปน. เผยตรวจสอบข้าวใกล้เสร็จ ลั่นพร้อมฟื้นฟูชื่อเสียงข้าวไทย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐ โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า “ช่วงนี้คงจะขออนุญาตงด Post เรื่องผลการตรวจโกดัง ไซโลข้าวลงสักช่วงหนึ่ง เพราะใกล้เวลาที่จะเสร็จสิ้นการเดินทางออกตรวจสอบข้อเท็จจริงโกดัง ไซโลข้าว ของคณะทำงานทั้ง 100 คณะ นำโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงต่าง ๆ

ข้าพเจ้าและทีมงานทุกภาคส่วนกำลังดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่เป็นภาพรวมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ทั้งในเรื่องคุณภาพข้าวประเภทต่าง ๆ ปริมาณคงเหลือ โดยทีมงานทุกคนจะร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อตอบแทนบุญคุณพี่น้องชาวนาไทยในการฟื้นฟูชื่อเสียงของข้าวไทยให้กลับคืนสู่สถานภาพเดิมที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณไปทั่วโลก

ข้าพเจ้าจำได้อย่างแม่นยำถึงเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาและเดินทางติดตามพ่อซึ่งไปดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยในทวีปยุโรป ตามร้านอาหารที่มีชื่อเสียงหลายแห่งจะนิยมตีพิมพ์ไว้ในเมนูว่าทุกรายการอาหารเสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ จากประเทศไทย (All dinners served with hot Thai rice) ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าและคนไทยทุกๆ คนมีความภาคภูมิใจมาก”