SetAnalysis_300757

SetAnalysis_300757

แนวรับ 1,516 / 1,506

ดัชนีปรับตัวลงในลักษณะของPanic Sell และปิดตัวด้วยแท่งเทียนสีดำยาว โดยมีปริมาณการซื้อขาย 54,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนหน้า 6,543 ล้านบาท

ระยะสั้น แท่งเทียนสีดำยาวปิดตัวตํ่ากว่าSMA5วันและ10วันลงมาเป็นสัญญาณขายในระหว่างวัน(เมื่อวาน) การปรับตัวมีโอกาสเกิดรูปแบบแอ่งกระทะหากระดับดัชนีสร้างจุดตํ่าใหม่กว่ายอดตํ่าเดิม 1,516 โดยมีแนวรับหลัก 1,506 เป็นจุดซื้อเก็งกำไรเล่นรอบใหม่ แนวต้าน 1,530 กลยุทธ์ ซื้อเก็งกำไร

ะยะกลาง แนวโน้มการเรียงตัวแท่งเทียนยังคงทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องตามSMA5Weeksและ10Weeks การปรับตัวไม่ควรตํ่ากว่า 1,516 กลยุทธ์ ถือ / ปรับลงแรงซื้อ

แนวรับ : 1,516** / 1,506 / 1,495

แนวต้าน : 1,532-1,530 / 1,545 / 1,551

BANK 582.35

ความเห็น: ระหว่างวันการปรับตัวมีแนวรับ 580-578 ไม่ควรปรับตัวตํ่ากว่าลงมา ตํ่ากว่าเป็นสัญญาณขายและการปรับตัวมีโอกาสต่อเนื่อง แนวรับต่อไป 574 และ 570 ซื้อเก็งกำไร กลยุทธ์ ซื้อเล่นอรเมื่อยืน 578 ตํ่ากว่าหลีกเลี่ยงรอซื้อรอบใหม่ 570

แนวรับ 578** / 570***

แนวต้าน 590 / 601

PROP 306.74

ความเห็น: ปิดตัวด้วยแท่งเทียนสีดำยาวต่อเนื่องจากแท่งเทียนโดจิเป็นสัญญาณลบ ระหว่างวันวกกลับเหนือ 308 ไม่ได้ รอซื้อเก็งกำไรรอบใหม่ 300 ไม่ควรตํ่ากว่าลงมา กลยุทธ์ ซื้อเก็งกำไรเมื่อยืน 300 หรือปิดเหนือ 308

แนวรับ 300๕๕๕

แนวต้าน 308*** / 315 / 319