น้ำล้นเขื่อนหวั่นทะลักเข้าพิมาย

น้ำล้นเขื่อนหวั่นทะลักเข้าพิมาย

ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เผยน้ำทั่วโคราชไหลทะลักเข้าอ.พิมาย ขณะนี้เปิดประตูระบายน้ำแล้ว

ภายหลังจากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมากได้ไหลลงพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นพื้นที่สุดท้ายในการรับน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำมูล ทำให้ที่บริเวณเหนือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (เขื่อนพิมาย) มีปริมาณน้ำที่ไหลล้นประตูระบายน้ำและคันกันน้ำของตัวเขื่อน มีปริมาณน้ำไหลเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ล้าน 5 แสนลูกบาศก์เมตร ทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำจำนวน 2 บาน ที่ระบายน้ำออกไปยังคลองส่งน้ำ สูง 1 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1 ล้าน 6 แสนลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำได้ไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และเพื่อช่วยในการพร่องน้ำเพื่อเตรียมรับมวลน้ำจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาไหลเข้าสมทบ

ด้านนายพจน์ เกษชุมพล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ กล่าวว่า มวลน้ำจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลเข้ามาสมทบกับปริมาณน้ำเดิมที่ทางเขื่อนระบายน้ำพิมายมีอยู่ จึงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึงวันละ 30 เซนติเมตร จากระดับเดิม

ทั้งนี้ทางเขื่อนระบายน้ำพิมายก็ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำที่ระบายออกไปยังคลองส่งน้ำจำนวน 2 บาน สูง 1 เมตร ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยระบายปริมาณน้ำที่มีอยู่ภายในเขื่อน อีกทั้งก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่ำ ทั้งนี้คาดว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครราชสีมา จะยังคงไหลเข้าพื้นที่อำเภอพิมาย อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่จะตกลงมาในพื้นที่ท้ายเขื่อนจึงทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก