Company Focus:IVL_300757

Company Focus:IVL_300757

คาดกำไร 2Q57 ฟื้น แต่ยังคงมุมมองเชิงลบต่อ 2H57

คาดกำไร 2Q57 เพิ่มจากการรับรู้ Stock Loss ที่ลดลง

เราคาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิ 2Q57 ฟื้นตัวทั้ง QoQ และ YoY มาอยู่ที่ 1.4 ล้านบาท โดยผลประกอบการได้รับปัจจัยบวกจาก (1) การรับรู้ Stock Loss ที่ลดลงเหลือ 160 ล้านบาท จาก 1.1 พันล้านบาทใน 1Q57 (2) กำลังผลิตทรงตัว QoQ อยู่ที่ 1.5 ล้านตัน เนื่องจากทยอยรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการ PHP Fiber GmbH ระหว่างไตรมาส 2 ที่ผ่านมา และ (4) ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ฟื้นตัวจากกลุ่ม PET แม้ Spread MEG ยังคงอ่อนแอ แต่ภาพรวม EBITDA ต่อตัน เพิ่ม 21%QoQ เป็น 99 เหรียญต่อตัน

กำลังผลิตใหม่ที่เพิ่มใน 2H57 กดดันการฟื้นตัว

เราเชื่อว่ายังมีโอกาสเห็นส่วนต่างราคา 2H57 ลดลง แม้จะเป็น High Season ของ Polyester แต่ความต้องการใช้ Polyester ในปี 2557 ถูกคาดหมายจะเติบโตเพียง 4.8% ตํ่าที่สุดในรอบ 5 ปี (ข้อมูลจาก IHS and PCI Xylene&Polyester) จากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว รวมทั้งยังมีความเสี่ยงจากต้นทุนผลิต (พาราไซลีน) ที่ปรับเพิ่มกว่า 10% ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา และกำลังผลิตใหม่ของ PTA และ PET รวมกันอีก 5 ล้านตัน จะเริ่มทยอยเข้ามาใน 2H57 ขณะที่กำไรสุทธิ 1H57F คิดเป็น 70% ของที่เราประมาณการ ทำให้เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิเดิมที่ 2.5 พันล้านบาท

ออก Warrant รองรับแผนขยายกำลังผลิตในระยะยาว

บริษัทจะได้เงิน 1 พันล้านเหรียญ (กรณี Warrant แปลงสภาพทั้งหมด) เพื่อรองรับแผนการลงทุนระหว่างปี 2557 – 2562 ที่ใช้เงินลงทุนสูงถึง 3.4 พันล้านเหรียญ ปรับเพิ่มจากแผนเดิมกว่า 36% เพื่อลงทุนในโรงงานปิโตรเคมีครบวงจรในสหรัฐฯ (โครงการ Ethylene Gas Cracker และ MEG) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวม 2.5 พันล้านเหรียญตามสัดส่วนการถือหุ้น เงินส่วนที่เหลืออีกกว่า 0.9 พันล้านเหรียญฯ บริษัทจะลงทุนขยายกำลังผลิต PTA และ PET ทั้งจากโครงการที่มีอยู่ (AlphaPet 2 ในสหรัฐฯ เริ่มปี 2559) และการทำ M&A รวมทั้งการก่อสร้างโรงงานอโรเมติกส์ ใน U.A.E. โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีกำลังผลิตรวม 15 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2562 จาก 7 ล้านตัน ณ สิ้นปี 2556

ราคาหุ้นเกินมูลค่าพื้นฐาน แนะนำ “ขาย” เช่นเดิม

เราชอบแผนธุรกิจไปสู่ปิโตรเคมีต้นนํ้า (Upstream) เพื่อลดความผันผวนของส่วนต่างราคา ขณะที่การออก Warrant รองรับแผนลงทุนระยะยาวเป็นเรื่องเหมาะสม แม้ทางทฤษฎีจะมี Dilution EPS แต่เมื่อเทียบกับอายุของ Warrant และโอกาสที่ผลประกอบการจะกลับมาฟื้นตัวในช่วง 3 – 4 ปีข้างหน้า จะทำให้ผลกระทบดังกล่าวไม่มาก ขณะที่การออก Warrant จะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ ปรับเพิ่มไม่มาก อย่างไรก็ตามระยะสั้นเรายังคงมีมุมมองเชิงลบต่อผลประกอบการ 2H57 จากกำลังผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้น และอุปสงค์ที่อ่อนแอ ขณะที่ราคาหุ้นอยู่สูงกว่ามูลค่าเหมาะสมที่เราประเมินไว้ทำให้เรายังคงแนะนำ “ขาย” เช่นเดิม

Investment Case

IVL ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO&EG) Purified Terephthalic Acid (PTA) Polyethylene Terephthalate (PET) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)