Analyst Note:Contractor_300757

Analyst Note:Contractor_300757

คสช.อนุมัติโครงการเร่งด่วน วงเงิน 1.08 แสนล้านบาท

ประเด็นข่าว

วานนี้(29 ก.ค.) ผลการประชุมระหว่าง กระทรวงคมนาคม และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งทางคณะ คสช.ให้ความเห็นชอบต่อแผนยุทธศาสตร์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ปีงบ 58-65 รวม 4 ด้าน 5 แผนงาน เพื่อเชื่อมโยงประตูการค้า พัฒนาท่าเรือ-สนามบิน โดยมีงบประมาณลงทุนจัดหาจากในประเทศโดยอนุมัติโครงการเร่งด่วนในงบประมาณปี 57-58 วงเงินประมาณ 1.08 แสนล้านบาท พร้อมเพิ่มโครงการรถไฟทางคู่เส้นใหม่ 2 เส้นทาง และเตรียมพิจารณาจัดสรระเงินลงทุนภายใน 30 วัน (ที่มา:ผู้จัดการ)

ผลกระทบและความเห็น

โครงการรถไฟทางคู่ 6 สายเป็นจุดเริ่มต้น จากแผนเดิมของรถไฟทางคู่เริ่มต้นที่มีแผนพัฒนากว่า 15สายมูลค่าเงินลงทุนราว4 แสนล้านบาท ทางกระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินการในส่วนแรกก่อนที่ 6 สาย วงเงินรวม1.2 แสนล้านบาท ซึ่งระยะเวลาการก่อสร้างเริ่มต้นจากปี2558- 2563 (6ปี) จาก 6 สายคาดจะเห็นความคืบหน้าของสายแรกคือ (1) ชุมทางจิระ-ขอนแก่น วงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีความคืบหน้าคือผ่าน EIA แล้ว รอกระทรวงการคลังอนุมติและจัดหาแหล่งเงินทุน (2) ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร วงเงิน 1.7หมื่นล้านบาท อยู่ชั้นตอนการเสนอขออนุมัติ EIA รวมถึงการเร่งศึกษาโครงการรถไฟทางคู่ ขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร 2 โครงการเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือจีน ลาว มาเลเซีย ซึ่งเราคาดว่าความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพิ่มขึ้นใน1-2เดือนข้างหน้า  คลอง19- แก่งคอย รอผลตรวจสอบจาก(คตร.) เราคาดว่าโครงการฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอยวงเงินรวม 1.1หมื่นล้านบาท จะเป็นโครงการแรกที่เกิดการประมูลคาดทราบผลภายในปี57 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนอยู่ระหว่างการตรวจสอบความโปร่งใสและการใช้งบประมาณ จากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อประกวดราคาแบบอี-ออกชัน ซึ่งมีบริษัทที่เข้าประมูล 6 แห่ง คือ 1). ITD 2) CK ร่วมกับบริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จก. 3).STEC 4.) UNIQ 5). บ.ทิพากร จก ร่วมกับ บ. ไชน่าฮาร์เบอร์ จากประเทศจีน และ 6.) บ เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง(1964) จก

คำแนะนำและเหตุผล

เป็นภาพบวกในระยะยาวให้กับกลุ่ม เราคาดว่าการอนุมัติโครงการเร่งด่วนของ (คสช.) จะช่วยสร้างความคืบหน้าของานประมูลในเบื้องต้นซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะทำให้เห็นเม็ดเงินของงบประมาณที่มีผลต่องานในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่มีโอกาสได้รับงานต่อเนื่อง และคาดว่าโครงการที่ภาครัฐให้ความสนใจในการเร่งงบประมาณคือโครงการรถไฟฟ้า 10 สายที่อยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งเราคาดว่าการขับเคลื่อนงบประมาณของภาครัฐดังกล่าว ยังคงประโยชน์ต่อกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่คือ ITD CK STEC และ SEAFCO ที่มีโอกาสรับงานซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปี 2558 ทั้งนี้เราอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการและราคาเหมาะสม นอกจากนั้นงานรถไฟทางคู่ สร้างโอกาสที่ดีต่อการรับงานต่อกลุ่มวัสดุก่อสร้างเช่น SCP DCON ในการใช้เสาเข็มรองรับงาน แนะนำ ซื้อสะสม