รถไฟรางคู่8เส้นทาง

รถไฟรางคู่8เส้นทาง

คสช.ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์คมนาคม รถไฟทางคู่ 8 เส้นทาง วงเงินรวมกว่า 8.6 แสนล้านบาท