ปปช.ตีกรอบนักการเมืองแจ้งบัญชี

ปปช.ตีกรอบนักการเมืองแจ้งบัญชี

ปปช.ตีกรอบนักการเมืองแจ้งบัญชี เงิน5แสน-อสังหาฯ1ล้านต้องรายงาน

ป.ป.ช.ถกสถาบันการเงิน ไฟเขียวตัวเลขรายงานธุรกรรมนักการเมือง เงินสด 5 แสน อสังหาริมทรัพย์ 1 ล้านบาท แต่ยังต้องถกรายละเอียดทางเทคนิคอีก 32 ประเทศ คาดประกาศใช้ทันสิ้นเดือน ก.ย. ย้ำเป้าหมายสกัดโกง

นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงผลการประชุมเรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามร่างประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องกำหนดจำนวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ (29 ก.ค.) ที่สำนักงาน ป.ป.ช.

นายวรวิทย์ กล่าวว่า คณะทำงานของ ป.ป.ช.ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการเงินในระดับผู้บริหารสายกำกับ สายตรวจสอบ และสายเทคโนโลยี ประมาณ 130 คน ซึ่งทั้งหมดเห็นด้วยกับมูลค่าธุรกรรมตามร่างประกาศของ ป.ป.ช.ที่ได้กำหนดเอาไว้ คือ เงินสด 5 แสนบาท และอสังหาริมทรัพย์ 1 ล้านบาท ต้องรายงานธุรกรรมต่อ ป.ป.ช.

ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไปจะมีการประชุมร่วมกันในคณะทำงาน หลังจากมีเรื่องที่ต้องร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดทางเทคนิคและในทางปฏิบัติอีก 32 ประเด็น อาทิ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มของ ป.ป.ช. รวมไปถึงรูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานและสถาบันการเงิน โดยทางผู้บริหารสถาบันการเงินได้ส่งตัวแทน 5 คนมาร่วมประชุมกับคณะทำงานของป.ป.ช. เพื่อกำหนดรายละเอียดทั้ง 32 ประเด็นต่อไป

นายวรวิทย์ กล่าวด้วยว่า เมื่อพิจารณาทั้ง 32 ประเด็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมีมติเพื่อให้ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.57 ซึ่งเป็นไปตามกรอบการพิจารณาเดิมที่กำหนดเอาไว้

สำหรับประกาศฉบับนี้ หากมีการบังคับใช้ก็มั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือในการปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ป.ป.ช.สามารถเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินและการทำธุรกรรมของผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ได้ทันที จากเดิมต้องรอให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองไปก่อน ป.ป.ช.จึงจะสามารถดำเนินการได้ อันจะทำให้การทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ป.ป.ช.ได้สรุปแล้วหรือไม่ว่าบุคคลที่เข้าข่ายต้องถูกตรวจสอบการทำธุรกรรมตามร่างประกาศดังกล่าวมีใครบ้าง นายวรวิทย์ กล่าวว่า สรุปเบื้องต้นแล้วว่าจะประกอบไปด้วย1.ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. 2.คู่สมรส 3.บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ 4.บุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการออกประกาศฉบับนี้เป็นไปเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของผู้กระทำความผิดที่ได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชันไปยังบุคคลอื่นๆ