คสช.สั่งคุมเข้มนำเข้าสารระเหยใช้มอมผู้หญิง

คสช.สั่งคุมเข้มนำเข้าสารระเหยใช้มอมผู้หญิง

"คสช."สั่งคุมเข้มนำเข้าสารระเหยใช้มอมผู้หญิง ด้าน"ประยุทธ์"ห่วงสุขภาพสั่งหน่วยงานหามาตรการคุมบารากุ

รอ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงข่าวภายหลังการประชุม คสช.ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่8/2557 ว่า ที่ประชุมคสช.เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้สาระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ. ... ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการควบคุมสาระเหยในกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นสารที่ใช้ประกอบยาในการมอมเมาผู้หญิง ตามที่คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหยเห็นชอบ ที่กำหนดให้สารละเหยกลุ่มนี้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้า-ส่งออก เพื่อกำกับดูแลไม่ให้มีการนำมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้หัวหน้าคสช.ได้แสดงความห่วงใยด้วยต่อการใช้บารากุ ซึ่งต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการที่เหมาะสมทางด้านสุขอนามัย เนื่องจากบารากุมีสารประกอบของทาร์และนิโคติน