คสช.อนุมติงบ835ล้าน ทำถนน3จว.ชายแดนใต้

คสช.อนุมติงบ835ล้าน ทำถนน3จว.ชายแดนใต้

"คสช."อนุมติงบ 835 ล้านบาท ทำถนน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมหนุนใช้ยางธรรมชาติ

น.ส.ปถมาภรณ์ รัตนดิรก ณ ภูเก็ต ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคสช.ว่า ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณ กว่า 835 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงถนนชำรุด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยใช้งบประมาณปี 2557 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกองพันทหารช่างและกองทัพภาคที่ 1,2,3,4 เป็นผู้ดำเนินการ ในถนน 37 สาย รวมระยะยทาง 974 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลา 360 วัน ทั้งนี้ถนนดังกล่าวจะใช้ยางธรรมชาติผสมกับยางมะตอยที่มีการวิจัยจากกรมวิชาการเกษตรแล้วว่ามีความทนทานกว่าถนนยางมะตอนถึว 2.9 เท่าและมีอายุการใช้งานนานกว่าเดิม 2 เท่า ซึ่งจะเป็นการประหยัดการบำรุงถนนและยานพาหนะและเป็นการสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศด้วย

ด้านร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคสช.กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวหัวหน้า คสช.ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม ดำเนินการในโครงการนำยางพารามาใช้ในโครงการภาครัฐ โดยให้ภาครัฐขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ใช้ยางพาราในประเทศ พร้อมมอบหมายให้พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ไปหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับบีโอไอเพื่อดำเนินการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของชาวสวนยางพาราและผู้ประกอบการยางพาราด้วย