คสช.อนุมัติงบช่วยชาวสวนยาง1.6พันลบ.

คสช.อนุมัติงบช่วยชาวสวนยาง1.6พันลบ.

"คสช."อนุมัติงบช่วยชาวสวนยาง 1.6 พันล้านบาท เพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์แล้ว

นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคสช. ว่า ที่ประชุม คสช. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอผลสรุปการช่วยเหลือเกษตรชาวสวนยางพารา 1,600 ล้านบาทเศษ เพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์แล้ว กว่า 79,000 ครัวเรือน โดยโอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 1,900 ล้านบาทเศษและอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณพิจารณาโอนเงินอีก 193 ล้านบาท หรือ 15,000 ครัวเรือน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม โดยโอนเงินให้เกษตรกรไปแล้ว และจะโอนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ คสช.เห็นอนุมัติเงิน ช่วยเกษตรกรชาวประมง และปศุสัตว์ ปี 2557 ในพื้นที่ 68 จังหวัด จำนวน 5,498 ล้านบาท โดยโอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 1,451 ล้านบาทเศษ และส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการต่อไป