คสช.ต่ออายุ'รถเมล์-รถไฟ'ฟรีอีก6เดือน

คสช.ต่ออายุ'รถเมล์-รถไฟ'ฟรีอีก6เดือน

"คสช."ต่ออายุ"รถเมล์-รถไฟ"ฟรีอีก 6 เดือน ระบุ"ประยุทธ์"สั่งจดสิทธิบัตรภูมิปัญญาไทยทุกมิติ

ร้อยเอกน.พ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคสช. แถลงผลการประชุมคสช.ว่า ที่ประชุม คสช. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้บริการเมล์ รถไฟฟรีของประชาชนออกไปอีก 6 เดือน ในระหว่าง 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2557 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หลังจากมาตรการดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่ 31ก.ค.นี้

ร้อยเอกน.พ.ยงยุทธ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุม คสช. ให้ความเห็นชอบ การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป โดยมอบให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ลงนาม เพื่อพัฒนาระบบและศักยภาพบุคคลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ในการให้ทุนฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร, พัฒนาเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีจัดทำระบบอัตโนมัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดประชุมร่วมระหว่าง หัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา การให้คำปรึกษาทางเทคนิคในเรื่องการสืบค้นและตรวจสอบสิทธิบัตร การสนับสนุนการเข้าเป็นเป็นสมาชิกสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร(Patent Cooperation Treaty : PCT) ของไทยเป็นต้น

ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า หัวหน้าคสช. เน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายการที่สมควรได้รับการจดสิทธิบัตรต่างๆให้ครบทุกมิติ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาไทย เพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรในนามประเทศไทย รวมทั้งให้ความสำคัญกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ทางความคิดของคนไทย ในขณะเดียวกัน สำหรับกลุ่มที่ลอกเลียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพาณิชย์ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายนั้น ให้เร่งสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งส่งเสริมและปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหม่ในชื่อของตนเอง หรือสินค้าโอทอป