คสช.สั่งยุบ3กองทุน นำงบช่วยเอสเอ็มอี

คสช.สั่งยุบ3กองทุน นำงบช่วยเอสเอ็มอี

"คสช."รื้องบสำนักเลขาฯนายกฯ สั่งยุบ3กองทุน "เอสเอ็มแอล"โดนเชือด "กองทุนหมู่บ้าน"รอด โอนงบให้"กยศ.-สสว."9,925ล.

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) คสช.ว่าที่ประชุมที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้กำชับการใช้งบประมาณภายใต้การกำกับดูแลสำนักเลขาธิการายรัฐมนตรีทั้งหมด และรวมไปถึงกองทุนต่างๆที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลทุกหน่วยงานต้องใช้ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุด โดยเฉพาะ 6 กองทุนในสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สลน.) ต้องมีการทบทวน หรือ ยุบภารกิจ

ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า 1.กองทุนหมู่บ้านและชุมนุมเมือง ทางคสช.เห็นว่าควรให้ดำเนินการต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินการไม่ได้ก่อหนี้เสีย หรือ เอ็นพีแอล เกิน 10 % แต่อย่างใด จากการสำรวจทั่วประเทศพบว่าเกณฑ์การดำเนินงาน 30-40 % ระดับดี 50 - 60 % ระดับปานกลาง และเพียง 10 % ต้องปรับปรุง โดยปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบสนับสนุนเพิ่มทุน 2.6 หมื่นล้านบาท และมีเงินทุนสะสมทั้งหมด 3.4 หมื่นล้านบาท

2.กองทุน เอสเอ็มแอล ทางคสช.ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวน พร้อมกับยุติโครงการในงบปี 57 วงเงิน 5,700 ล้านบาท 3.กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชน ทางคสช.ให้พิจารณาทบทวนต่อการใช้งบประมาณ 3 พันล้านบาท 4.กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้ทบทวนการใช้งบ 596 ล้านบาท และให้นำงบประมาณไปใช้ในโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) หรือกองทุน สสว. ต่อไป

5.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทางคสช.ให้โอนย้ายสำนักงานและกองทุนไปสังกัด กรมพัฒนาชุมนชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมกับให้กระทรวงมหาดไทยทบทวนหรือยุบรวมภารกิจเข้ากับกระทรวง และ 6. สภาเกษตรกร ทาง คสช.ให้โอนไปสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรฯพิจารณาทบทวนหรือยุบภารกิจเข้ากับกระทรวงดำเนินการแทน

"งบประมาณที่ คสช. เรียกคืนจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จากทั้ง 5 กองทุน รวม 9,925 ล้านบาท โดยงบดังกล่าวในส่วนของเอสเอ็มแอลและกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชนจำนวน 9,600 ล้านบาท จะนำไปใช้ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) " ทีมโฆษกศสช. กล่าว