ยูเอ็นจับมือบราซิลรณรงค์ต้านค้ามนุษย์

ยูเอ็นจับมือบราซิลรณรงค์ต้านค้ามนุษย์

"ยูเอ็นโอดีซี"เดินหน้ารณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในบราซิล โครงการ"บลู ฮาร์ท"ติดไฟสีฟ้ารอบรูปปั้นพระเยซูคริสต์

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นโอดีซี เดินหน้ารณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในบราซิล ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานท้องถิ่นหลายราย รวมถึง สำนักงานสิทธิมนุษยชน และความช่วยเหลือทางสังคม ของส่วนบริหารท้องถิ่นนครริโอ เดอ จาเนโร องค์กรทางศาสนา และโครงการรณรงค์ต่อต้านค้ามนุษย์ "บลู ฮาร์ท" หรือหัวใจสีฟ้า ของนครริโอ เดอ จาเนโร ติดไฟสีฟ้า ไว้ที่รูปปั้นพระเยซูคริสต์ สัญลักษณ์สำคัญของเมือง

โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ โดยบลูฮาร์ท เลือกใช้หัวใจสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความเสียใจต่อผู้ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่า จนถึงขณะนี้ มีชาวบราซิล รวมถึง เด็ก และผู้หญิงที่ต้องตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทั้งในบ้านเกิด และต่างประเทศราว 2.5 ล้านคน