ระนองเข้มสกัดต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงาน

ระนองเข้มสกัดต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงาน

ทหารระนอง วางมาตรการเข้มสกัดต่างด้าวทะลักฉวยโอกาสแอบขึ้นทะเบียนแรงงาน

พ.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ซึ่งดูแลแนวชายแดนไทย-พม่าด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง เปิดเผยว่า สถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วงนี้ มีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากทางการไทยได้ประกาศให้กลุ่มแรงงานผิดกฏหมายที่ลักลอบเข้ามาทำงานและอาศัยในประเทศไทย เข้ามารายงานตัวและขึ้นทะเบียนแรงงานตามวันเวลาที่กำหนด

เมื่อมีแรงงานพม่าที่ยังไม่เข้ามาในไทยทราบข่าว จึงติดต่อนายหน้า และนายจ้างฝั่งไทยเพื่อขอให้นำไปรายงานตัวตามศูนย์วันสตอปเซอร์วิสต่าง ๆ ที่มีการเปิดขึ้นอีกหลายจุดตามนโยบาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในขณะนี้ จึงทำให้เกิดเป็นกองทัพมดของแรงงานต่างด้าว ที่พยายามลักลอบเข้ามาในไทยเพื่อจะได้มีโอกาสขึ้นทะเบียนแรงงานในวาระพิเศษช่วงนี้

ทำให้การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายจึงทวีความรุนแรงขึ้น จากก่อนหน้านี้ที่แรงงานส่วนหนึ่งได้กลับประเทศหลังการจัดระเบียบช่วงแรก ๆ แต่ตอนนี้กลับพยายามหาช่องทางเข้ามายังไทยอีกครั้ง ซึ่งทางทหารที่ดูแลแนวชายแดนได้วางมาตรการเข้มในการเฝ้าระวัง และสกัดกั้นอย่างเต็มที่

ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งมีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่าเป็นระยะทางยาวถึง 169 กม. ทำให้มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย ลักลอบเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดระนองตลอดเวลา ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา โดยเฉพาะปัญหาด้านความมั่นคง สังคม สาธารณสุข ลำพังเพียงแต่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัด ไม่สามารถที่จะเฝ้าระวังได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ซึ่งได้รับมอบภารกิจในการดูแลเขตพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดระนอง จึงได้จัดทำโครงการเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดระนองหรือโครงการตาสับปะรดขึ้น เพื่อดึงให้ประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เป็นเครือข่ายสนับสนุนในการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ หรือสอดส่องพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ปัญหาอาชญากรรม หรือถึงเรื่องทั่วๆไป