ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศสลงนามร่วมมือความมั่นคง

ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศสลงนามร่วมมือความมั่นคง

รัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศส เดินทางเยือนญี่ปุ่นพบรัฐมนตรีกลาโหม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์พร้อมลงนามร่วมมือความมั่นคง

รัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศส "นายช็อง อีฟ เลอเดรียง" เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น "นายอิทสึโนริ โอโนดาเระ" โดยทั้งสองฝ่ายประกาศว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านต่างๆ ทั้งการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และได้มีการลงนามข้อตกลงกระชับความสัมพันธ์กันในด้านความมั่นคงและการป้องกันด้วย นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังต้องการร่วมมือกับญี่ปุ่นในเทคโนโลยีใหม่ๆ หลายด้าน เช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และหุ่นยนต์