พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย1.7พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย1.7พันลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติขาย 1.7 พันลบ. รายย่อยซื้อ 4.1 พันลบ. สถาบันขาย 1.9 พันลบ. บัญชีบล.ขาย 439 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 22 ก.ค. 2557 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน4,865.676,800.46-1,934.79

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์4,945.525,385.45-439.93

นักลงทุนต่างชาติ6,887.938,672.06-1,784.13

นักลงทุนทั่วไป37,305.8333,146.99 4,158.84

มูลค่าการซื้อขาย 54,004.96 ล้านบาท