อินเตอร์เน็ตหนุนจีดีพีจีนขยายตัว

อินเตอร์เน็ตหนุนจีดีพีจีนขยายตัว

ผลวิจัยล่าสุดจากบริษัทที่ปรึกษาแม็คคินซีย์ ชี้ว่าอินเทอร์เน็ตอาจช่วยหนุนให้จีดีพีจีนขยายตัว22%ไปจนถึงปี2568

กระแสนิยมอินเตอร์เน็ต สร้างแรงหนุนอย่างดีแก่เศรษฐกิจจีน ที่พยายามลดการพึ่งพาด้านการลงทุนและการส่งออก และหันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคและนวัตกรรมและทำให้จีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เตรียมปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มผลผลิตและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทแม็คคินซีย์ ประเมินว่า อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีน 4.4% ในปี 2556 เช่นเดียวกับประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าส่วนใหญ่ และคาดว่า ตั้งแต่ปี 2556-2568 อินเทอร์เน็ต จะมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของจีดีพีจีนมากถึง 22% เนื่องจากมีการกำหนดนโยบาย สนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ต และภาคธุรกิจเอง ก็กระตือรือล้นที่จะนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ

บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังของสหรัฐ ระบุด้วยว่า ศักยภาพของอินเตอร์เน็ตในการส่งเสริมผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างยั่งยืน ในช่วงที่จีนกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาแรงงานลดน้อยลง และต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่า ภาคการเงินของจีนใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น เช่น ใช้เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนมากและเป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของจีนเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น