THCOM - ซื้อ

THCOM - ซื้อ

อุปสงค์ไทยคม 5 และ 6 ที่แข็งแกร่งในปี 2557-2558

ประเด็นการลงทุน

ซีอีโอจัดประชุมนักวิเคราะห์อย่างเร่งด่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงว่า CTH และ GRAMMY จะยังคงเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจาก THCOM ต่อไปถึงแม้ว่าหลังจากที่ทั้งสองบริษัทได้ประกาศเป็นพันธมิตรและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกัน หลังประชุมนักวิเคราะห์ เรามีความมั่นใจมากขึ้นต่ออุปสงค์จากลูกค้ากิจการกระจายเสียงที่จะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องในช่วงปี 2557-2558 เรายังคงคาแนะนา ซื้อ เนื่องจากกำไรสุทธิปี 2557 ที่ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง อัพไซต์จากดาวเทียมไทยคม 7 การรีไฟแนนซ์มูลหนี้ของดาวเทียมไทยคม 7 และการเซ็นสัญญาตลาดใหม่ของดาวเทียมไอพีสตาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557

อุปสงค์จากลูกค้ากิจการกระจายเสียงของไทยคม 5 และ 6 ที่ยังคงแข็งแกร่ง

หลังจากที่มีการพูดคุยกับผู้บริหารของ CTH และ GRAMMY ซีอีโอของ THCOM ยืนยันว่าทั้งสองบริษัทไม่มีนโยบาย ที่จะลดการเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมของ THCOM แต่อย่างใด โดยปัจจุบัน GRAMMY และ CTH เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมของไทยคมคิดเป็นจำนวน 6 และ 4 ช่อง ตามลำดับพร้อมกันนี้ซีอีโอ ยังได้ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการทีวีดิจิตัลหรือทีวีดาวเทียมรายเล็กจะปิดตัวลงในอนาคต เนื่องจากประสบกับภาวะขาดทุน แต่ทรูวิชั่นส์และพีเอสไอจะเป็นผู้ที่จะเข้ามาเช่าใช้ช่องสัญญาณที่ว่างลงแทน ให้ตั้งข้อสังเกตว่าช่องสัญญาณ 1 ช่องจะสามารถรองรับจานวนช่องเอสดีได้ 12-14 ช่องหรือจานวนช่องเอชดีได้ 3-4 ช่อง

ทรูวิชั่นส์อาจต้องการช่องสัญญาณดาวเทียมเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 1 ช่อง เพื่อรองรับช่องเอชดีใหม่ ในขณะที่พีเอสไอขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการขยายการให้บริการไปยังประเทศลาวและกัมพูชา และอยู่ระหว่างการขอใช้จำนวนช่องสัญญาณเพิ่มเติมจาก THCOM ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที่กำลังรอต่อคิวรอเข้าใช้ช่องสัญญาณ THCOM จานวน 5-6 ช่อง โดย 2-3 ช่องจะมาจากลูกค้าใหม่และ 3-4 ช่องมาจากลูกค้ารายเดิม นอกจากนี้จำนวนช่องทีวีดิจิตัล 36 ช่องที่จะต้องมัสต์แครี่ ซึ่งแบ่งเป็น 12 ช่องสาธารณะ และ 24 ช่องพาณิชย์จะต้องใช้จานวน 4 ช่องสัญญาณ (ถ้าเป็นช่องเอสดี) หรือ 6-8 ช่องสัญญาณ (ถ้าเป็นช่องเอสดีบวกกับบางช่องที่เป็นช่องเอชดี และรวมการฟีดคอนเท้นต์ดิจิตัลด้วย) ทันทีที่ช่องทีวีดิจิตัลทั้งหมด 36 ช่องออกอากาศอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส 4/57

ยอดจองซื้อล่วงหน้าดาวเทียมไทยคม 7 ปัจจุบันอยู่ที่ 50%

ซีอีโอเผยกาหนดการยิงดาวเทียมไทยคม 7 ขึ้นสู่วงโครจรในวันที่ 26 ส.ค. 2557 และอาจจะเป็นไปได้ที่จะเลื่อนไปยิงในเดือนก.ย.แทน โดยยอดจองซื้อล่วงหน้าของดาวเทียมไทยคม 7 ณ ขณะนี้อยู่ที่ 50% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 40% ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2557 เราคาดยอดจองซื้อล่วงหน้าดาวเทียมไทยคม 7 จะเพิ่มขึ้นเป็น 60% ก่อนที่จะมีการยิงขึ้นสู่วงโคจรในเดือนส.ค.-ก.ย. และจะเพิ่มขึ้นเป็น 70-80% ในช่วงสิ้นปี 2557 ดาวเทียมไทยคม 7 มีจานวนช่องสัญญาณซีแบนด์ทั้งหมดจานวน 14 ช่อง ซึ่งตั้งเป้าสัดส่วนลูกค้าต่างชาติซึ่งแบ่งเป็นลูกค้ากิจการกระจายเสียงและลูกค้าอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์คิดเป็น 49:51

อัตราการเติบโตของดาวเทียมไอพีสตาร์ในครึ่งหลังของปีนี้จะมาจากลูกค้าเอ็นบีเอ็นเป็นหลัก

ลูกค้าเอ็นบีเอ็นของประเทศออสเตรเลียต้องการเช่าใช้ช่องสัญญาณเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการความเร็วที่สูงขึ้น และจะเพิ่มจานวนผู้ใช้งานอีก 9,000 ราย (ซึ่งถือว่าเกินจานวนผู้ใช้งานขั้นต่าที่กาหนดไว้ในสัญญาที่ 48,000 รายไปแล้ว) นอกจากนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นยังจะมาจากลูกค้าไอพีสตาร์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งใช้งานในส่วนของบริการเสริมครบวงจร เช่น บริการสัญญาณไวไฟความเร็วสูง และบริการติดตั้งระบบโครงข่ายร่วมกับลูกค้าซอฟท์แบงก์ ลูกค้าเมียแซทของประเทศมาเลเซียยังคงมีเวลาตัดสินใจจนถึงสิ้นปี 2557 ว่าจะเข้าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ที่เหลืออีก 50% ที่จัดสรรให้กับประเทศมาเลเซียหรือไม่