สมุทรสาครจดทะเบียนต่างด้าวกว่า6หมื่นคน

สมุทรสาครจดทะเบียนต่างด้าวกว่า6หมื่นคน

กระทรวงแรงงานเผยจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วกว่า 6 หมื่นคน

นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปิดให้บริการจนถึงวันพรุ่งนี้ ว่า ในวันนี้(29ก.ค.)จะเปิดให้นายจ้างมารับบัตรคิวถึงเวลา 16.30 น. โดยในช่วงเช้าข้อมูล

ณ เวลา 09.45น. นายจ้างพา 148 ราย แรงงานต่างด้าว 1,063 คน มายื่นจดทะเบียนจำนวนมาก โดยคาดว่าในวันนี้จะมีนายจ้างพาแรงงานมาจดทะเบียนประมาณ 2,400 คน

นายสุวรรณ์ กล่าวอีกว่า ส่วนยอดเฉพาะวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมามีนายจ้าง นายจ้าง 401 ราย พาแรงงานมาจดทะเบียน รวมทั้งหมด 2,802 คน แบ่งเป็นพม่า 1,821 คน กัมพูชา 535 คน และ ลาว 446 คน ขณะที่ยอดผู้ติดตาม รวมทั้งหมด 281 คน แบ่งเป็น พม่า 236 คน กัมพูชา 28 คน และลาว 13 คน ทั้งนี้ โดยภาพรวมตั้งแต่เปิดศูนย์ฯในวันที่ 30 มิถุนายน จนถึง 28 กรกฎาคม 2557 เป็นเวลา 29 วัน

จดทะเบียนให้แรงงานในจังหวัดสมุทรสาครแล้ว 60,539 คน อย่างไรก็ตาม คาดว่าเมื่อครบกำหนดเปิดศูนย์ 30 วันในวันที่ 30 ก.ค.นี้ จะมีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนทั้งหมดประมาณ 63,000 คน และผู้ติดตามประมาณ 4,600 คน

นายสุวรรณ์ กล่าวด้วยว่า นายจ้างรายใดในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ยังไม่นำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียน ขอให้เร่งมาดำเนินการภายในพรุ่งวันนี้ มิเช่นนั้นจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย เพราะขณะนี้ได้มีการผ่อนผันแล้ว