'มหาดไทย'โวตั้งศูนย์ดำรงธรรมแล้ว46จังหวัด

'มหาดไทย'โวตั้งศูนย์ดำรงธรรมแล้ว46จังหวัด

"วิบูลย์"ปลัดมหาดไทย ชี้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมแล้วกว่า46จังหวัด สนอง คสช. เต็มสูบ

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่กระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการทำงานของกระทรวงมหาดไทยว่า การทำงานภายใต้นโยบายคณะรักษาความสงบตลอด 2 เดือนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับภารกิจด้านความมั่นคง ซึ่งการปฏิบัติที่ผ่านมาก็ดำเนินการได้ผลสำเร็จ ในเรื่องแรงงานต่างด้าว การตรวจอาวุธสงคราม และเรื่องสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ซึ่งขณะนี้เราจะเร่งดำเนินการเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะการติดตามผู้เข้าบำบัดรักษา และภายหลังการบำบัดรักษา รวมทั้งการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

ส่วนความคืบหน้าเรื่องศูนย์ดำรงธรรม ขณะนี้มีรายงานผลการเปิดศูนย์ดำรงธรรมแล้ว 46จังหวัด โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นที่ประชาชนร้องทุกข์ รับทราบข้อมูล และรับบริการต่างๆ หรืออนุญาตอนุมัติในบางเรื่อง แล้วส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีหน่วยออกปฏิบัติการในเชิงรุกในระดับอำเภอและตำบล เพราะบางพื้นที่อาจเดินทางมาใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมลำบาก โดยในวันที่ 30 ก.ค.นี้ ตนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา รวมถึงในวันจันทร์ที่ 4 ส.ค.จะมีการเปิดศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย ที่สำนักงานการทะเบียน กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์