'ประยุทธ์'ชมจนท.3จชต.ดูแลประชาชน

'ประยุทธ์'ชมจนท.3จชต.ดูแลประชาชน

"ประยุทธ์" หัวหน้าคสช.ชมเชยจนท.3 จชต.แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าดูแลความปลอดภัยประชาชน

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึง กรณีการยิงต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มคนร้าย เมื่อ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา ในพื้นที่ บ.สะโลว์ ต.รือเสาะอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นั้น ทางพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ. ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. (คปต.) ได้รับทราบการรายงานเหตุการณ์ในเบื้องต้นแล้ว ทั้งสองท่านขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น พร้อมกับขอยกย่องความเสียสละ และความกล้าหาญ ในการตัดสินใจใช้กำลังเข้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว อันแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วย

พ.อ.บรรพต กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกับวันฮารีรายอ ซึ่งเป็นวันที่ทุกฝ่ายจะแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น และการให้อภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายที่เป็นผู้ต้องหาสำคัญ มีเจตนาใช้อาวุธสงครามลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อน ฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองตามสมควรแก่เหตุ จนเกิดการปะทะกันในระยะประชิด เป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียดังกล่าว