มติหารือป.วิอาญาให้บังคับใช้-โยน'สนช.'แก้ไข

มติหารือป.วิอาญาให้บังคับใช้-โยน'สนช.'แก้ไข

ตัวแทน 3 ฝ่ายหารือป.วิอาญาตามคาดมติบังคับใช้แล้ว โยนเผือกร้อนให้ สนช. แก้ไข

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (28 ก.ค.) ได้มีหนังสือเวียนที่ อส.0001 (3) จากรองอธิบดีอัยการสูงสุด นายมนัส สุขสวัสดิ์ เรื่อง “รายงานผลการประชุมร่วมกับรองหัวหน้าคณรักษาความสงบแห่งชาติ” ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย นายกิตติ บุศยพลากร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ. ในกรณีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 115/2557 ในเรื่อง “แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” ลงวันที่ 21 ก.ค. 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพบก เวลา13.30 น. โดยมีผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมอาทิ ฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาการผบ.ตร.แห่งชาติ และคณะฝ่ายอธิบดีกรมการปกครองและคณะ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย

โดยมีข้อสรุปประเด็นในการประชุมดังนี้ 1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามประกาศ คสช.ฉบับที่115/2557 ไปก่อน เนื่องจากมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว 2.ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามประกาศดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขกฎหมายในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ต่อไป