GRAMMY - ซื้อ

GRAMMY - ซื้อ

กำลังเข้าสู่โหมดการฟื้นตัว

ผลขาดทุนลดลง 600 ล้านบาทต่อไตรมาส

เรากลับมาออกบทวิเคราะห์หุ้น GRAMMY อีกครั้งเนื่องจากผลประกอบการมีแนวโน้มขาดทุนลดลงหลังจากการขายหุ้นของ GMM B (บริษัทย่อย) ให้กับ CTH จะทำให้ GRAMMY ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากธุรกิจเพย์ทีวี 200 ล้านบาทต่อเดือนอีกต่อไป (ตั้งแต่เดือน ก.ค.57) หลังจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา GRAMMY ต้องแบกรับผลขาดทุนจากธุรกิจเพย์ทีวีรวมเกือบ 2 พันล้านบาท จากจำนวนสมาชิกที่ต่ำและมีต้นทุนคงที่สูง ทำให้ GRAMMY กลับมาทำธุรกิจดิจิตอลทีวีได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ GRAMMY จะไม่มีการบันทึกกำไร/ขาดทุนพิเศษจากการขายบริษัทย่อยฯ ครั้งนี้เนื่องจากเป็นการขายในราคาเท่ากับมูลค่าทางบัญชีที่ 1.03 พันล้านบาท

ขาดทุนลดลงมากในปี 2558 และพลิกเป็นกำไรปี 2560

เราคาดว่าปี 2557 จะเป็นปีที่แย่ที่สุดของ GRAMMY แต่หลังการขายธุรกิจเพย์ทีวีไปแล้ว GRAMMY จะมีผลขาดทุนลดลงเรื่อย และคาดว่าจะกลับมามีกำไรสุทธิอีกครั้งในปี 2560 สาเหตุที่ GRAMMY ยังคงมีผลขาดทุนในปี 2558-2559 เนื่องจากเป็นช่วงแรกของการลงทุนธุรกิจสื่อทีวีดิจิทัลที่มีต้นทุนคงที่สูง อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าธุรกิจทีวีดิจิทัลจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเติบโตอนาคตเพราะเป็นธุรกิจที่ GRAMMY ได้เปรียบในการแข่งขันจากความพร้อมของบุคคลากรและประสบการณ์ในธุรกิจสื่อทีวีมายาวนาน 20 ปี

กำไรจะขยายตัวก้าวกระโดดจากธุรกิจทีวีดิจิทัล

หลังจากที่ดิจิทัลทีวีเริ่มทำกำไรได้ จะช่วยหนุนให้ผลประกอบการตั้งแต่ปี 2560 ให้เติบโตโดดเด่น จากกำไรสุทธิ 284 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาทในปี 2562 จากการขยายตัวก้าวกระโดดของธุรกิจการให้บริการฟรีทีวีดิจิทัล 2 ช่อง (One และ GMM Channel) ที่เมื่อผ่านจุดคุ้มทุนแล้วจะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเราเชื่อว่า GRAMMY เป็นผู้เล่นที่มีโอกาสชนะในธุรกิจทีวีดิจิทัลสูงเนื่องจากเป็นบริษัทบันเทิงรายใหญ่ในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสร้างฐานผู้ชมได้อย่างรวดเร็วจากการดึงรายการที่ได้รับความนิยมสูงจากช่องฟรีทีวีอนาล็อกเดิมมาออกอากาศบนช่องฟรีทีวีดิจิทัลของตนเอง เช่น ละคร Exact จากช่อง 5 และรายการ The Star จากช่อง 9 เป็นต้น

ธุรกิจกำลังอยู่ในช่วง Turnaround

เรากลับมาแนะนำ “ซื้อ” GRAMMY จากแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังขายธุรกิจเพย์ทีวีที่เป็นตัวฉุดผลประกอบการโดยรวมออกไป ทำให้ผลขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญในงวด 3Q57 และคาดว่าจะสามารถพลิกเป็นกำไรได้ในปี 2560 เราคาดว่าหุ้น GRAMMY จะกลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้งในช่วงแจกคูปองทีวีดิจิทัลในเดือน ก.ย. เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ประเมินมูลค่าเหมาะสมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเท่ากับ 22.80 บาท แนะนำ “ซื้อ”