Corporate News

Corporate News

KTB - ซื้อ, GFPT- ซื้อ, DEMCO - ซื้อ, CPF - ซื้อ

KTB ซื้อ ราคาพื้นฐาน 28 บาท

KTB : ธนาคารคาดการณ์สินเชื่อปี 2557 จะเติบโตมากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งน่าจะช่วยชดเชยบางส่วนกับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่อ่อนแอกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยรวมแล้วอัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) น่าจะถึงจุดต่ำสุด และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการน่าจะค่อยๆมีโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในครึ่งหลังปีนี้

แนะนำซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 28 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

GFPT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 18.20 บาท

GFPT : นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เผยว่า ในเบื้องต้นบริษัทได้รับออร์เดอร์ไก่แปรรูปปรุงสุกจากบริษัทแมคโดนัลด์ โฮลดิ้งส์ โค (เจแปน) ประมาณ 200 ตันต่อเดือน ซึ่งออร์เดอร์จากแมคโดนัลด์ เจแปน จะเข้ามาในไตรมาสที่ 3-4/57 และถือเป็นปัจจัยบวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายและทิศทางผลการดำเนินงานในปี 2557 โดยยังคงยอดขายประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท เติบโต 8-10% จากปีก่อน ส่วนผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 คาดยอดขายจะดีขึ้น yoy และเป็นไปตามกรอบเป้าหมายที่จะเติบโต 8-10% (ข่าวหุ้น)

DEMCO ซื้อ Consensus 12.30 บาท

DEMCO : นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ลงนามสัญญาก่อสร้างกับทางบริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 90 เมกะวัตต์ มูลค่ารวม 1,749,540,000 บาท ดังนั้นจะส่งผลให้ทางบริษัทมีมูลค่างานที่รอรับรู้ได้ ปรับเพิ่มขึ้นสู่ 6,800 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ EA ทางบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างและเริ่มทยอยรับรู้รายได้เข้ามาแล้ว พร้อมกับคาดว่าจะสามารถก่อสร้างโรไฟฟ้าเสร็จ และมีศักยภาพจ่ายไฟฟ้าได้ภายในช่วงเดือน ธ.ค. 2557 ทั้งนี้ จากงานในมือที่มีอยู่ 6,800 ล้านบาท ทางบริษัทคาดกว่า 4,000 ล้านบาท จะรับรู้เข้ามาเป็นรายได้เข้ามาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2-4 ปี 2557 ส่วนที่เหลือกว่า 2,000 ล้านบาท จะรับรู้ในปี 2558 (ข่าวหุ้น)

CPF ซื้อ ราคาพื้นฐาน 36.50 บาท

CPF : นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่บริษัท อิโตชู คอร์ปอร์เรชั่น เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำกัด หรือ ซีพีพี ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 25% เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ โดยอิโตชูเป็นบริษัทการค้าใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของญี่ปุ่น โดยมีธุรกิจการค้าภายในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ แฟมิลี่มาร์ท มีสาขามากกว่า 10,000 สาขา ธุรกิจค้าส่งและศูนย์กระจายสินค้าการให้บริการด้านโลจิสติกส์ การทำธุรกจิผลไม้กระป๋องตรา Dole เป็นต้น (ข่าวหุ้น)

SIRI : นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยว่า วานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 ก.ย. 2557 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนเดิมเป็น 11,614,597,115.13 ล้านบาท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุ้น พาร์ 10 บาทโดยหุ้นเพิ่มทุนใหม่ไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 1.30 บาท ส่วนหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม SIRI-W2 ซึ่งจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยราคาใช้สิทธิที่ 2.50 บาทต่อหุ้น ขณะที่หุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่เหลืออีกไม่เกิน 143,175,210 หุ้น จะรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือ SIRI-W1 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 19 ส.ค. 2557 ความเห็น : เราคาดว่าราคาหุ้นจะลดลงจากข่าวเพิ่มทุน และคาดว่าจะเกิด dilution ทั้งหมด 41.4% จากการใช้สิทธิเพิ่มทุนและการแปลงสภาพ warrant อย่างไรก็ดี คาดว่าจะเกิด dilution 26% ในปีแรก เนื่องจาก SIRI-W2 จะถูกแปลงสภาพหลัง 1 ปีจากการออก warrant