แนะรัฐเปิดกว้างนโยบายทันโลกการค้า-ลงทุนรับเออีซี

แนะรัฐเปิดกว้างนโยบายทันโลกการค้า-ลงทุนรับเออีซี

เอกชนแนะรัฐบาลเปิดกว้างนโยบายให้ทันโลก รับเวทีการค้าเออีซีปลายปี2558 เนชั่นชูหลักสูตรเอื้อคนไทยคิดไกลอาเซียน

มหาวิทยาลัยเนชั่นจัดกิจกรรม Open House เปิดหลักสูตร MBA พร้อมจัดเสวนา 'Executive MBA Nation U: Moving onward to AEC' โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำในเซคเตอร์ต่างๆมาบอกเล่ามุมมองการขับเคลื่อนธุรกิจรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปลายปี 2558 ซึ่งมีทั้งโอกาสและอุปสรรค ถึงเวลาที่ไทยจะต้องคิดให้ไกล ไม่จำกัดกรอบความคิดเพียงแค่ในประเทศอีกต่อไป

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความพร้อมของไทยในการเข้าสู่เออีซี คือการเป็นคนที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ นอกจากนี้ที่ผ่านมาไทยยังเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างมาก นอกจากนี้หากพิจารณาข้อได้เปรียบของไทยเมื่อเปิดเออีซีพบว่ามีหลายด้าน โดยเฉพาะไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในอาเซียน

แต่จุดอ่อนที่สำคัญคือนโยบายของรัฐบาลไทยที่ยังอนุรักษ์นิยมต่างจากสิงคโปร์ที่มีนโยบายขับเคลื่อนการค้าการลงทุนยืดหยุ่นมากกว่า

“วันนี้เงื่อนไขวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ต่างกัน แต่นโยบายของประเทศเราตามชาวบ้านไม่ทัน ทั้งที่นโยบายไม่มีต้นทุน การวางแผนของรัฐบาลควรคิดและปรับใหม่"

นางปรารถนา มงคลกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมค กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า การขยายธุรกิจบุกเออีซี ผู้ประกอบการจะต้องลงพื้นที่ศึกษาตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์ ตลอดจนเก็บข้อมูลของประเทศนั้นๆอย่างน้อย 2-3 ปี เพื่อให้เข้าใจสภาพตลาดที่แท้จริง เนื่องจากวัฒนธรรมการทำงานแตกต่างกัน เช่น เวียดนาม จะต้องดูแลด้านการบริหารจัดการการเงินให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เงินทองรั่วไหล

ส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคก็ต้องทำความเข้าใจ เพราะมีผลต่อต้นทุนสินค้า เช่น การผลิตกางเกงยีนส์ให้ลูกค้าชาวเวียดนาม ที่รูปร่างเล็ก จะสร้างกำไรได้มากกว่าเมื่อเทียบกับลูกค้าชาวอินเดีย เพราะที่รูปร่างใหญ่ ต้องใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าแฟชั่นมากกว่า ทำให้กำไรต่ำลง ดังนั้นหากการรุกต่างประเทศผู้ประกอบการจึงควรหาพันธมิตรที่เป็นทุนท้องถิ่นที่ดีเพื่อขยายตลาด

นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท อินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอลล์ จำกัด กล่าวว่า เออีซีมีทั้งโอกาสและอุปสรรคสำหรับผู้ประกอบการไทย ดังนั้นการจะเข้าไปรุกตลาดจะต้องศึกษา วิเคราะห์ตลาดให้ดี โดยการเข้าไปลงทุนทำได้หลายวิธี บริษัทขนาดใหญ่สามารถเข้าไปลงทุนได้ด้วยตัวเอง ส่วนบริษัทขนาดกลางจะต้องหาพันธมิตรต่างชาติร่วมลงทุน โดยเฉพาะทุนท้องถิ่น

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยได้เปรียบการแข่งขันบนเวทีการค้าอาเซียน เช่น อุตสาหกรรมกรเกษตร แต่สิ่งสำคัญต้องพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด

ทั้งนี้ ยอมรับว่าการเปิดเออีซี จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี แต่คาดว่าจะไม่กระทบต่อภาคธุรกิจไทยมากนัก เพราะหากพิจารณาการไหลกลับของแรงงานไปยังประเทศนั้นๆ คาดว่าจะต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี กว่าที่อุตสาหกรรมของประเทศต่างๆจะพัฒนาใกล้เคียงกับไทย

นายสุทธิชัย หยุ่น ประธานเครือเนชั่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเนชั่น ต้องการสร้างคนไทยให้คิดแบบเออีซี ที่สำคัญคือผลิตคนออกไปทำงานนอกประเทศมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาพบว่าหลายองค์กรเผชิญปัญหาในการส่งบุคลากรไปทำงานในต่างแดนทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า แม้จะเพิ่มอัตราผลตอบแทน สวัสดิการ หรือเลื่อนตำแหน่ง ก็ไม่มีใครอาสาทำหน้าที่เพราะไม่อยากออกจากคอมฟอร์ทโซน

นอกจากนี้ พบว่าไทยมีคนเก่งจำนวนมาก แต่เมื่อต้องนำเสนอผลงาน ความคิด หรือแสดงบทบาทบนเวทีภูมิภาคกลับอยู่ภายใต้กรอบการคิดแบบไทยๆ เท่านั้น จากนี้ไปมหาวิทยาลัยเนชั่นจึงต้องการสอนนักศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทให้คิดและเข้าใจบริบทของรีจินัล คอนเทนท์มากขึ้น