HMPRO - ซื้อ

HMPRO - ซื้อ

ยอดขายที่แข็งแกร่งมี SG&A ที่สูงแอบแฝง

แม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องการรัฐประหารและการจำกัดเวลาการซื้อสินค้าจากมาตรการเคอร์ฟิว แต่เราคาดว่า HMPRO จะรายงานการเติบโตของยอดขายที่ดีจากทั้งในส่วนของการขยายสาขาและการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSS) ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ที่สูงจากการเปิดตัวสาขารูปแบบใหม่จะยังคงเป็นแรงกดดันต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงาน คงคำแนะนำ “ซื้อ”

เราคาดว่ารายได้ทั้งหมดในไตรมาสที่ 2/57 จะอยู่ที่ 12.8 พันลบ. เพิ่มขึ้น 23.2% YoY: หลักๆ มาจากสาขาเปิดใหม่จำนวน 15 สาขาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้นจาก 56 สาขาในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 2/56) และมาจากอัตราการเติบโตของ SSS ที่แข็งแกร่ง 4.0% YoY นอกจากนี้ จากการที่สัดส่วนยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทนั้นมาจากผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านปัจจุบัน (80% ต่อยอดขาย) และส่วนที่เหลือมาจากผู้เป็นเจ้าของบ้านใหม่ เราจึงคาดว่า HMPRO จะมีการเติบโตของ SSS ที่แข็งแกร่งในช่วงปี 2557

แผนการเปิดสาขาใหม่เป็นไปตามกำหนด: ในช่วงไตรมาสที่ 2/57 HMPRO เปิดสาขาใหม่ 4 สาขาในต่างจังหวัด โดยมี 3 สาขาที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม HomePro ในลำปาง ประจวบคีรีขันธ์และสุรินทร์ และรูปแบบ MegaHome ในชลบุรี ในเชิงของ YTD HMPRO ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 5 สาขา (รูปแบบ HomePro 3 สาขาและ MegaHome 2 สาขา) และในปัจจุบันบริษัทก็ดำเนินตามแผนการการขยายสาขาทั้งปีที่ 11 สาขา (HomePro 8 สาขา MegaHome 2 สาขาและ Malaysia HomePro 1 สาขา)

เราคาดว่าจะมีอัตรากำไรที่ทรงตัว แรงหนุนจากยอดขาย private label ที่โตขึ้น : เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) จะลดลงเล็กน้อย 0.2% YoY เป็น 31.1% เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรจากสัดส่วนยอดขายสินค้าตราห้าง (private label) ที่สูงขึ้นถูกลดทอน

โดยค่าเสื่อมที่สูงขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ในเชิงรุก

SG&A ที่สูง มาจากค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินงานและต้นทุนการเริ่มกิจการ: เนื่องจากเป็นช่วงต้นๆ ของการดำเนินงานสาขารูปแบบ MegaHome (4 สาขาในปัจจุบัน) และต้นทุนในการเริ่มกิจการ (startup) ที่สูงสำหรับสาขาใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวอย่าง Malaysia HomePro เราจึงคาดว่าอัตราส่วน SG&A ต่อยอดขายจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงที่ 22.2% ระดับเดียวกับตัวเลขในไตรมาสที่ 1/57

เราคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/57 จะอยู่ที่ 825 ลบ. เพิ่มขึ้น 12.9% YoY และ 13.6% QoQ: จากการที่มี SG&A จากการขยายกิจการในเชิงรุกและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินทุนด้านค่าใช้จ่ายการลงทุน (CAPEX) ที่สูงขึ้น เราคาดว่ากำไรสุทธิจะโตขึ้นในระดับที่ช้ากว่ารายได้

เราได้ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2557-59 ลง 3% เพื่อให้สอดคล้องกับ SG&A ที่สูงกว่าคาดจากการขยายสาขารูปแบบใหม่

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน: 12.50 บาทอิงวิธีคิดลดเงินสด (DCF)

ปัจจัยสำคัญ: การเติบโตของตัวเลข SSS ที่แข็งแกร่ง ความสำเร็จของการขยายสาขารูปแบบใหม่ สัดส่วนยอดขาย private label ที่สูงขึ้น

เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมระยะยาวของ HMPRO เนื่องด้วยกลยุทธ์ของบริษัทในการเจาะตลาดใหม่ แม้ว่าจะมีแรงกดดันในระยะเวลาอันใกล้นี้จาก SG&A ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขารูปแบบใหม่ ทั้งนี้เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 12.50 บาท