คนฟิลิปปินส์มองตัวเองยากจนเพิ่มขึ้น

คนฟิลิปปินส์มองตัวเองยากจนเพิ่มขึ้น

ผลสำรวจชี้ คนฟิลิปปินส์มองตัวเองยากจนเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส2ของปีนี้ แม้เศรษฐกิจจะขยายตัวขึ้นถึง7%

บริษัทสำรวจความคิดเห็นชื่อดัง "โซเชียล เวเธอร์ สเตชัน" เผยผลสำรวจความเห็นชาวฟิลิปปินส์ ที่เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน พบว่า จำนวนครัวเรือนชาวฟิลิปปินส์ที่มองตัวเองว่าเป็นคนยากจน เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 12.1 ล้านครอบครัว จากจำนวน 11.5 ล้านครอบครัว ในการสำรวจครั้งก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ กำหนดเส้นความยากจน ในแง่รายได้ครัวเรือนรายปี ไว้ที่ 16,841 เปโซ หรือราว 12,453 บาท ซึ่งการสำรวจพบว่า จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 19.7% ในปี 2555 จาก 21% ในการสำรวจเมื่อหกปีก่อน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแง่การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ปี 2555 ฟิลิปปินส์มีคนยากจน 19.7% หรือ 23.75 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 22.64 ล้านคนเมื่อปี 2551