พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ147ลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ147ลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติซื้อ 147 ลบ. รายย่อยซื้อ 909 ลบ. สถาบันขาย 1.9 พันลบ. บัญชีบล.ซื้อ 882 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 22 ก.ค. 2557 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน2,680.30 4,620.23 -1,939.93

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์5,137.82 4,254.88 882.93

นักลงทุนต่างชาติ7,833.33 7,686.24 147.09

นักลงทุนทั่วไป31,810.06 30,900.15 909.91

มูลค่าการซื้อขาย 47,461.51 ล้านบาท