เสวนาสัญจรเวทีพลเมืองปฏิรูป

เสวนาสัญจรเวทีพลเมืองปฏิรูป

สุทธิชัย หยุ่น ปธ.กก.บ.เนชั่น เปิดเสวนาสัญจรเวทีพลเมืองปฏิรูป จัดโดยนสพ.กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับทีวีดิจิทัลNOW26

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับทีวีดิจิทัล NOW26 เปิดการเสวนาสัญจรเวทีพลเมืองปฏิรูป เพื่อระดมความคิดคนไทยทั่วประเทศในการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ประเทศไทยในมิติต่างๆ โดยการเสวนาจะสัญจรไปยัง 11 จังหวัด
เวทีที่สามจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบกับหัวข้อ ?ต้านโกงคอร์รัปชัน Mission Impossible?? และ?ความท้าทายอนาคตเมืองเศรษฐกิจใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี? โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจะมีทั้งผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักธุรกิจและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ดำเนินรายการโดย สุทธิชัย หยุ่นประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป