สั่ง'ผบก.น.8-ผบก.ประจำตชด.'กลับนั่งตำแหน่งเดิม

สั่ง'ผบก.น.8-ผบก.ประจำตชด.'กลับนั่งตำแหน่งเดิม

"วัชรพล" สั่ง"ผบก.น.8-ผบก.ประจำ ตชด."กลับนั่งตำแหน่งเดิม ตั้งแต่บัดนี้

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 402/2557 ลงวันที่ 28 ก.ค. เรื่องยุติการให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน โดยให้พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมคือ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล8 (ผบก.น.8) และพล.ต.ต.ไอยศูรย์ สิงหนาท กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมคือ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบก. ประจำ ตชด.)

เนื่องจากขณะนี้หมดความจำเป็นที่จะให้พล.ต.ต.รัษฎากร และพล.ต.ต.ไอยศูรย์ ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงให้ยุติการให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทนตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น โดยให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 2 ราย กลับไปปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งเดิม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป