'เตีย บันห์'เยือนไทยกระชับสัมพันธ์ทางทหาร

'เตีย บันห์'เยือนไทยกระชับสัมพันธ์ทางทหาร

"เตีย บันห์"ยกคณะนายทหารระดับสูงกัมพูชาตบเท้าเข้าพบปลัดกลาโหม จ่อพบหัวหน้า คสช.พรุ่งนี้

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปฎิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ พล.อ.เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมของกัมพูชา พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกัมพูชา ประกอบด้วย พล.อ.เนียง พาด รมช.กลาโหมกัมพูชา พล.อ.เมี๊ยะ โซะเพย รองผบ.ทหารสูงสุดและผบ.ทบ.กัมพูชา พล.ร.อ.เตีย วิญ ผบ.ทร.กัมพูชา พล.อ.อ.เซิง ซอมนาง ผบ.ทอ.กัมพูชา และ พล.ท.ฮุน มาเน๊ต รองผบ.ทบ. ผบ.หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสากล กระทรวงกลาโหมกัมพูชา และเป็นบุตรชายของสมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมไทย เพื่อเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการทหารให้แน่นแฟ้นขึ้น โดยมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพจำนวน 1 กองพันพร้อมมอบโล่ห์เป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม ราชอาณาจักรกัมพูชา มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความก้าวหน้าตามลำดับ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร มีการแลกเปลี่ยนการเยือนนระหว่างผู้นำรัฐบาลและผู้นำทางทหาร ในส่วนของระดับผู้นำเหล่าทัพและหน่วยปฎิบัติการตามบริเวณชายแดน มีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำเหล่าทัพ ตลอดจนกลไกความร่วมมือในหลายระดับ อาทิ คณะกรรมการทั่วไปชายแดนไทย-กัมพูชา (จีบีซี)คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา(บีพีเคซี)คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(อาร์บีซี)คณะกรรมาธิการปักปันเขตแดน(เจบีซี)คณะอนุกรรมาธิการเทคนิคร่วมไทย-กัมพูชา(เขทีเอสซี)

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนที่นั่งการศึกษาระหว่างกัน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะพัฒนาความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือทางทหารในระดับต่างๆระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายลง อาทิ การเข้าร่วมฝึกของกองทัพกัมพูชาในการฝึกการกู้ภัยร่วม/ผสม ไทย-กัมพูชา ด้านการบรรเทาภัยพิบัติและการฝึก ARF DIREX

ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเยือนในครั้งนี้ ในระดับทวิภาคี เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหม ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ร่วมทั้งความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดน การก่อการร้าย การค้าแรงงานผิดกฎหมาย และปัญหายาเสพติด

นอกจากนี้ผู้นำทางทหารระดับสูงของราชอาณาจักรกัมพูชา มีความเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยและมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน สำหรับด้านพหุภาคี สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมบรรยากาศความเป็นปึกแผ่นของประเทศสมาชิกอาเซียนและความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี2558นี้ด้วยกัน

จากนั้นในเวลา 15.00 น. พล.อ.เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมของกัมพูชา พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกัมพูชา เข้าพบพล.อ.ธนะศักด์ ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถ.แจ้งวัฒนะ

และในวันที่ 29 ก.ค. เวลา 14.00 น. มีกำหนดการเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน เพื่อหารือราชการก่อนที่จะเดินทางกลับกัมพูชาในเวลา 15.00 น.